[adning id="34187"]
[adning id="33913"]

18.305.826 români sunt așteptați duminică să-și aleagă președintele

vot tivoli masa

În Diaspora va exista același număr de secții de votare ca și în primul tur — 294 dar vor fi 400 de ștampile în plus

Peste 18 milioane de alegători sunt așteptați duminică la urne pentru a alege președintele țării, în cel de-al doilea tur de scrutin. După cum știți, doi dintre cei 14 candidați au rămas în cursă:  candidatul Alianței PSD-UNPR-PC, Victor Ponta, și cel al Alianței Creștin – Liberale (ACL), Klaus Iohannis.

vot hol academie

Candidatul Alianței PSD-UNPR-PC, Victor Ponta, a obținut 40,44% (3.836.093 voturi) în primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, iar candidatul ACL, Klaus Iohannis — 30,37% (2.881.406 voturi).

Campania electorală pentru al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale a început pe 7 noiembrie, după publicarea deciziei CCR de confirmare a rezultatelor primului tur în Monitorul Oficial, și se va încheia sâmbătă, la ora 7,00.

 18.305.826 cetățeni cu drept de vot, așteptați duminică la urne

Potrivit ultimelor date furnizate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), au drept de vot în al doilea tur al alegerilor prezidențiale, pe 16 noiembrie, 18.305.826 persoane.

În țară vor fi organizate 18.550 secții de vot, iar în București 1.245. În sectorul 1 al Capitalei vor fi 162 de secții, în sectorul 2 — 202, în sectorul 3 — 274, în sectorul 4 — 178, în sectorul 5 — 196, iar în sectorul 6 — 233 de secții de votare. În diaspora va exista același număr de secții de votare ca și în primul tur — 294. Un număr de 800.000 de buletine au fost trimise către secțiile de votare din străinătate.

Potrivit Executivului, pentru cel de-al doilea tur al scrutinului prezidențial, Monitorul Oficial a tipărit 20.945.068 de buletine de vot, iar, în urma cererii Ministerului Afacerilor Externe, vor fi confecționate încă 400 de ștampile cu mențiunea ”VOTAT”, pentru secțiile de votare din diaspora.

Documente pentru vot

 

1.  cartea de identitate

2. cărtea electronică de identitate

3. cărtea de identitate provizorie

4. buletinul de identitate

5. pașaportul diplomatic

6. pașaportul diplomatic electronic

7. pașaportul de serviciu

8. pașaportul de serviciu electronic

9. carnetul de serviciu militar ( în cazul elevilor din școlile militare).

Cei care se află în străinătate și în state care permit accesul pe teritoriul lor pe baza cărții de identitate în ziua alegerilor pot prezenta la urne pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu, pașaportul de serviciu electronic, pașaportul simplu, pașaportul simplu electronic, pașaportul simplu temporar, titlul de călătorie, cartea de identitate, cartea electronică de identitate.

Cetățenii români cu domiciliul în străinătate care în ziua votării se află în țară își pot exercita dreptul de vot la secțiile de votare organizate în România în baza pașaportului simplu cu menționarea țării de domiciliu (CRDS), pașaportului simplu temporar cu menționarea țării de domiciliu (CRDS), pașaportului simplu electronic cu menționarea țării de domiciliu (CRDS), în plus români cu domiciliul în străinătate care în ziua votării se află în străinătate își pot exercita dreptul de vot la secțiile de votare organizate în străinătate și în baza titlului de călătorie.

Declarația pe propria răspundere, obligatorie pentru cei care nu votează în localitatea de domiciliu

Alegătorii care nu votează la alegerile prezidențiale în localitatea de domiciliu, precum și cei din străinătate trebuie să completeze o declarație pe propria răspundere când se prezintă la urne, prin care își asumă că nu au mai votat și nu vor mai vota la acel tur de scrutin, potrivit unei decizii a Biroului Electoral Central (BEC).

În această categorie intră alegătorii care se prezintă la vot și dovedesc cu actul de identitate că domiciliază în raza teritorială a secției de votare respective, însă au fost omiși din copia listei electorale permanente; cei care în ziua votării se află în altă comună, oraș sau municipiu decât cel de domiciliu; membrii biroului electoral al secției de votare, persoanele însărcinate cu menținerea ordinii și care nu sunt înscrise în copia listei electorale permanente din acea secție; alegătorii care votează la secțiile de votare din străinătate.

 Alegătorii din străinătate pot utiliza formularul declarației pe propria răspundere de pe site-urile BEC și MAE
BEC a decis că formularul declarației pe propria răspundere va fi pus la dispoziția alegătorului de către președinte sau un membru al biroului electoral al secției de votare, cetățenii având posibilitatea să utilizeze acest formular afișat pe site-ul BEC — www.bec2014.ro și al MAE — www.mae.ro.

Pentru ca procesul electoral să se desfășoare cât mai rapid, formularul declarației pe propria răspundere poate fi completat de către alegători în afara secției de votare, urmând ca semnarea și datarea acestui document să se facă numai în fața membrilor biroului electoral al secției de votare din străinătate.

Reguli în secțiile de votare; urnele se deschid la ora 7,00 și se închid la ora 21,00

Accesul alegătorilor în sala de vot are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor. Alegătorul prezintă actul de identitate biroului electoral al secției de votare. Președintele biroului electoral al secției de votare sau membrul desemnat de acesta verifică dacă alegătorul este înscris în copia de pe lista electorală permanentă, după care alegătorul semnează în listă la poziția destinată acestuia. În baza semnăturii în copia de pe lista electorală permanentă sau în tabel, după caz, președintele sau membrul biroului electoral al secției de votare desemnat de acesta îi încredințează alegătorului buletinul de vot și ștampila cu mențiunea „VOTAT”, pe care acesta o aplică pe buletinul de vot.

Alegătorul votează separat în cabine închise, aplicând ștampila cu mențiunea „VOTAT” înăuntrul patrulaterului care cuprinde prenumele și numele candidatului pe care îl votează.
Prezența oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează, este interzisă. Neștiința de carte a alegătorilor nu constituie motiv temeinic pentru însoțirea acestora în cabina de vot de către alte persoane. Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de președintele biroului electoral al secției de votare, nu poate să voteze singur are dreptul să cheme în cabină un însoțitor ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din rândul persoanelor acreditate, al membrilor biroului electoral al secției de votare sau al candidaților.

La cererea alegătorului, în cazul în care acesta a aplicat greșit ștampila cu mențiunea „VOTAT”, dar nu a introdus buletinul în urnă, președintele biroului electoral al secției de votare îi poate elibera, numai o singură dată, un nou buletin, reținând și anulând buletinul de vot inițial.

Președintele poate lua măsuri ca staționarea unui alegător în cabina de votare să nu se prelungească nejustificat. Președintele biroului electoral al secției de votare poate suspenda votarea pentru motive temeinice. Durata totală a suspendărilor nu poate depăși o oră.

În ziua votării, între orele 7,00 — 21,00, sunt interzise comercializarea și consumul băuturilor alcoolice în spațiul de protecție al secției de votare.

Pe durata votării se interzice membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare, persoanelor însărcinate cu menținerea ordinii, persoanelor acreditate și operatorilor de sondaj ai institutelor de sondare a opiniei publice sau ai societăților comerciale ori organizațiilor neguvernamentale să poarte ecusoane, insigne sau alte însemne de propagandă electorală.


Votarea cu urna specială
–  Persoanele deținute în baza unui mandat de arestare preventivă sau persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu și-au pierdut drepturile electorale votează prin intermediul urnei speciale. Directorii penitenciarelor și ai locurilor de deținere sunt obligați să aducă la cunoștința alegătorilor deținuți în baza unui mandat de arestare preventivă sau care sunt în executarea unei pedepse privative de libertate, dar nu li s-a interzis exercitarea drepturilor electorale faptul că pot vota prin intermediul urnei speciale cu suficient timp înainte de ziua votării.

Cererile de votare prin intermediul urnei speciale se fac în scris și se depun la directorii penitenciarelor sau ai locurilor de deținere, cel mai târziu cu două zile înainte de ziua votării.

Dacă se solicită exercitarea votului prin urna specială de mai mult de 400 de persoane aflate în detenție, cererile în acest sens pot fi depuse cel mai târziu în preziua votării până la ora 20,00 la mai multe secții de votare din localitatea în care se află penitenciarul.

În ziua votului, directorul penitenciarului sau al locului de deținere permite accesul echipei biroului electoral al secției de votare care se deplasează cu urna specială și cu o ștampilă cu mențiunea „VOTAT”, buletine de vot și timbre autocolante necesare pentru a se efectua votarea, în spațiul anume amenajat pentru votare, care trebuie să beneficieze de dotări minime pentru asigurarea secretului votului.

Persoanele deținute în baza unui mandat de arestare preventivă sau persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate pot vota numai în baza unui act sau document de identitate valabil. În acest sens, directorul penitenciarului sau al locului de detenție, după caz, îi eliberează temporar, numai pentru exercitarea dreptului de vot, actul sau documentul de identitate valabil aflat în dosarul individual.

Totodată, persoanele asupra cărora s-a luat măsura arestului la domiciliu votează prin intermediul urnei speciale în condițiile în care formulează o cerere în acest sens către biroul electoral al secției de votare la care sunt arondate potrivit domiciliului. Cererea se depune cel mai târziu în preziua votării, până la ora 20,00.

Cu urna specială votează și persoanele netransportabile
Pentru alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate din țară, președintele biroului electoral al secției de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, depusă cel mai târziu în preziua votării, însoțită de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care să rezulte că persoanele respective sunt netransportabile, ca o echipă formată din cel puțin doi membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială și cu materialul necesar votării — ștampilă cu mențiunea „VOTAT”, buletine de vot și timbre autocolante.

În raza unei secții de votare se utilizează o singură urnă specială. Urna specială poate fi transportată numai de membrii biroului electoral al secției de votare. Urna specială se poate deplasa numai în raza teritorială arondată la respectiva secție de votare.

Urna specială se utilizează numai la secțiile de votare din țară. Secțiile de votare din străinătate nu vor avea sau utiliza astfel de mijloace.

Situațiile în care votul este considerat nul sau valabil
Sunt nule buletinele de vot pe care nu a fost aplicată ștampila de control a secției de votare, buletinele de alt model decât cel legal aprobat, buletinele pe care nu a fost aplicată ștampila cu mențiunea „VOTAT”, buletinele de vot la care ștampila cu mențiunea „VOTAT” este aplicată pe mai multe patrulatere sau în afara acestora.

Votul este valabil exprimat în cazul în care, deși ștampila cu mențiunea „VOTAT” aplicată a depășit limitele patrulaterului, opțiunea alegătorului este evidentă, în cazul în care tușul s-a imprimat și pe cealaltă parte a foii pe care a fost aplicată ștampila cu mențiunea „VOTAT”, precum și în situația în care ștampila a fost aplicată de mai multe ori în același patrulater sau atât într-un patrulater, cât și în afara oricărui alt patrulater; efectuarea de ștersături sau acoperirea prin scriere a buletinelor de vot nu atrage nulitatea acestora; buletinele de vot nule nu intră în calculul voturilor valabil exprimate.

Informarea opiniei publice asupra prezenței la vot
Biroul Electoral Central (BEC) va informa opinia publică și presa despre prezența la vot la alegerile prezidențiale de duminică la orele 11,30, 14,30, 17,30, 20,30 și 22,30.

Orele până la care secțiile de votare vor transmite informații către BEC sunt 10,00, 13,00, 16,00, 19,00 și 21,00.

BEC, precum și birourile electorale județene, birourile electorale ale sectoarelor Bucureștiului și biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate vor furniza zilnic rezultate parțiale, începând cu ora 0,00 din data de 17 noiembrie. Informațiile vor fi disponibile și date publicității începând cu orele 2,00, 5,00, 9,00, 11,00, 17,00, 20,00 din 17 noiembrie, iar ora de referință a datelor prezentate va fi cu două ore în urmă față de momentul comunicării, adică 0,00, 3,00, 7,00, 9,00, 15,00, 18,00.

BEC a mai stabilit că orele la care va fi comunicată prezența la vot în secțiile din străinătate la alegerile prezidențiale sunt 15,00, 21,00 din ziua votării și 1,00 și 9,00 — din ziua următoare zilei votării.

Institute acreditate pentru realizarea de sondaje de opinie la ieșirea de la urne

BEC a acreditat Asociația Populară „Wilfried Martens”, Societatea Cercetare Consultanță Sociologică „Sociopol”, Societatea Rating Pol Consultanță, Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES), Biroul de Cercetări Sociale (BCS) și Centrul pentru Studierea Opiniei și Pieței (CSOP) pentru realizarea unor sondaje de opinie la ieșirea de la urne la alegerile prezidențiale.

Din păcate, câteva din aceste prevederi nu au fost aplicate în secțiile din străinătate:

1. urne mobile pentru persoanele cu dizabilități nu au fost create

2. la secțiile de vot nu există toalete iar timpii de așteptare induc la necesitatea acestora

3. nu există coșuri de gunoi

4. completarea acelor declarații pe propria răspundere nu sunt decât un impediment psihologic. Necentralizarea lor electronică, în timp real, face imposibilă cercetarea și verificarea faptului că un cetățean a votat numai odată sau de mai multe ori