[adning id="34187"]
[adning id="33913"]

2018 – Cum poți schimba permisul auto italian cu unul românesc

Nu puteți avea, simultan, mai mult de un singur permis de conducere emis în UE. Acesta este eliberat de autoritățile din țara în care aveți reședința obișnuită. Românii care se întorc în țară și dețin un permis auto italian au posibilitatea de a și-l preschimba cu unul românesc. Când vă expiră permisul de conducere, trebuie să îl reînnoiți în țara în care aveți reședința obișnuită, conform legislației în vigoare.

Românii nu trebuie să treacă nicio examinare sau testare pentru a obține permisul românesc.

Practic, solicitantul preschimbării permisului auto trebuie să declare pe propria răspundere că:

  • locuiește, în mod obișnuit, cel puțin 185 de zile într-un an calendaristic la o adresă sau la adrese din România, dintre care cel puțin una de pe raza de competență a serviciului public comunitar, datorită unor legături personale și profesionale ori datorită unor legături personale care relevă legături strânse cu adresa sau adresele respective, dacă persoana nu are legături profesionale; sau
  • revine periodic la o adresă de pe raza de competență a serviciului public comunitar datorită unor legături personale cu adresa respectivă, deși locuiește alternativ în locuri diferite, situate în două sau mai multe state membre, deoarece legăturile sale profesionale sunt într-un loc diferit de cel al legăturilor personale; sau
  • locuiește în mod obișnuit la o adresă de pe raza de competență a serviciului public comunitar, datorită legăturilor personale cu adresa respectivă, deși locuiește temporar și în alt stat membru pentru îndeplinirea unei activități sau misiuni cu durată determinată.

În cazul cetățenilor români, dovada domiciliului sau a reședinței în România se face cu cartea de identitate aflată în perioada de valabilitate.

Pentru preschimbarea permisului italian cu unul românesc, solicitanții trebuie să depună personal, la serviciul public comunitar, un dosar cu câteva documente:

  • cererea de preschimbare (completată lizibil, cu majuscule, și semnată);
  • permisul auto italian (original);
  • documentul de identitate;
  • dovada plății contravalorii permisului de conducere.

Dacă românii cer un permis auto cu o nouă valabilitate, dosarul trebuie să conțină și fișa medicală, adică documentul emis de o unitate de asistență medicală autorizată din care rezultă că titularul este apt să conducă autovehicule din categoriile trecute în permisul prezentat pentru preschimbare.

Preschimbarea permisului de conducere poate fi efectuată numai după confirmarea autenticității și a valabilității acestuia, pe categorii, de către autoritatea competentă a statului care l-a eliberat”, este subliniat în ordinul de ministru.

Atenție! Permisul auto românesc este eliberat după maximum 30 de zile de la depunerea dosarului. Totuși, dacă verificările pentru confirmarea autenticității permisului italian depășesc 30 de zile, permisul românesc este eliberat în 15 zile de la încheierea verificărilor.

Sursa: Avocat.net

 

Lasă un răspuns