[adning id="34187"]
[adning id="33913"]

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă din România

munca 2 Seminar pe probleme de muncă organizat de instituţiile României la Roma

Ambasada României la Roma în colaborare cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă din România (ANOFM), și-au arătat sprijinul în rezolvarea problemelor de muncă a românilor din Italia.Cu ocazia seminarului desfășurat ieri seară în incinta Sindicatului FILCA CISL, au luat parte atât reprezentanţi ai ANOFM pe zona Italiei, cât și membrii Biroului Atașatului pe probleme de muncă socială din cadrul Ambasadei României în Republica Italiană.Publicul în interesul căruia a fost organizat acest eveniment a fost format din oameni simpli aflaţi în căutarea unui loc de muncă dar și persoane care au dorit să afle mai multe informaţii privind drepturile lor ca angajaţi și membrii ai Uniunii Europene.

Fiind o temă de informare, s-a adus la cunoștinţă faptul că odată cu intrarea României în U.E în anul 2007, românii sunt cetăţeni cu drepturi egale nu doar în Italia dar și în celelalte ţări europene, așadar dezbateriile s-au referit în principal la atribuţiile și obligaţiile dintre angajat și angajator. Noile regulamente valorifică experienţa acumulată: simplifică și consolidează normele U.E., îmbunătăţind drepturile persoanelor interesate.Principiile generale ale coordonării sistemelor de securitate socială se referă la urmatoarele:

-Asigurarea egalităţii de tratament între cetăţenii statelor membre, respectiv acordarea acelorași drepturi și impunerea acelorași obligaţii atât cetăţenilor proprii, cât și celor proveniţi din alte state membre, ce se deplasează în interiorul U.E, în vederea desfășurării activităţilor profesionale.

-Totalizarea perioadelor de asigurare în vederea stabilirii și acordării drepturilor ce-i revin unui lucrator migrant, ia în considerare atât perioadele de muncă realizate în propriul stat, cât și perioadele realizate în celelalte state membre.

-Exportul prestaţiilor, se referă la dreptul unui lucrator migrant de a beneficia, pe teritoriul statului membru de domiciliu, de prestaţiile dobândite în statele în care și-a desfășurat activitatea.

Alte subiecte dezbătute în cadrul seminarului au fost: dreptul la pensie (un lucrător român trebuie să îndeplinească condiţiile legale de pensionare din acest Stat și să depună cererea de pensionare la autoritatea competentă și anume Institutul Naţional de Protecţie Socială° I.N.P.S, dacă acesta are domiciliu stabil în Italia, sau în cazul în care la momentul pensionării va locui în România se poate adresa Casei Judeţene de Pensii).

 S-au adus lămuriri despre Indemnizaţiile de șomaj sau reţeaua EURES  despre care cei prezenţi cunoșteau puţine informaţii.

Consilierii EURES prezenţi la seminar care se ocupă de zona Italiei, Diana Corina Văduva, reprezentând ANOFM Gorj și Adriana Sîrghie reprezentant ANOFM Iași au oferit detalii referitoare la găsirea unui loc de muncă cu ajutorul portalului european EURES înfiinţat în anul 1993.Cei interesati pot accesa site-ul www. eures.europa.eu,  pentru găsirea unui loc de muncă în Europa, sau www.eures.anofm.ro, portalul naţional.Toţi angajatorii sunt verificaţi de responsabilii EURES înainte ca anunţurile de angajare să fie făcute publice.

La finalul acestei întâlniri, Mirela Videa, reprezentantul pe probleme de muncă din cadrul Ambasadei României la Roma, a dorit să precizeze că instituţia din care face parte oferă sprijin în clarificarea problemelor de muncă tuturor românilor care solicită suport.” Trebuie să stiţi că nu sunteti singuri aici, aveţi ocazia să vă adresaţi Ambasadei sau persoanelor care se ocupă de problemele sociale ori de cate ori întâmpinaţi dificultaţi”.