[adning id="34187"]
[adning id="33913"]

Avertismente ale Ambasadei Romaniei la Roma

image002Ambasada României în Italia avertizează cetăţenii români cu privire la dezavantajele muncii fără forme legale.

Persoanele care lucrează ”la negru” se expun următoarelor riscuri:

 • nu se poate înscrie la Registrul de evidenţă a populaţiei (Anagrafe) pentru motive de muncă, întrucât nu deţin un contract de muncă legal;
 • sunt lipsite de protecţie socială; nu beneficiază de prestaţiile oferite de sistemul de securitate socială: alocaţia pentru nucleul familial, indemnizaţia de maternitate (în cazul femeilor), ajutorul de şomaj, pensia (neincluderea în stagiul de cotizare a perioadei lucrate), asistenţă medicală (în natură) în caz de boală, etc.;
 • au retribuţii şi drepturi reduse faţă de cele stipulate în contractul colectiv de muncă aplicabil;
 • nu le sunt respectate programul de lucru şi timpul de odihnă legal;
 • sunt angajaţi sub nivelul de calificare şi pregătire al acestora;
 • există o instabilitate crescută a locului de muncă;
 • există riscul să nu fie asigurate măsuri de protecţie şi securitate a muncii, ceea ce poate cauza producerea unor grave accidente de muncă soldate în anumite cazuri cu decesul victimelor;
 • pot întâmpina dificultăţi foarte mari în a obţine recunoaşterea drepturilor cuvenite în urma muncii prestate şi în a reclama angajatorul pentru nerespectarea reglementărilor în domeniul muncii,
 • există riscul crescut de a deveni victime ale exploatării şi traficului de fiinţe umane.

 

Recomandăm lucrătorilor români să nu opteze pentru munca în afara cadrului legal, deoarece îi expune la riscuri crescute, privându-i de drepturile legale cuvenite angajaţilor. 

 

Autorităţile italiene cu atribuţii de control în domeniul muncii, cărora lucrătorii români li se pot adresa în condiţiile în care doresc să reclame încălcarea drepturilor de către angajator, sunt:

 • Direcţiile teritoriale de muncă – serviciul de inspecţie a muncii;
 • Comandamentul de Carabinieri pentru Protecţia Muncii („Carabinieri per la tutela del lavoro”) care îşi desfăşoară activitate pe lângă Direcţiile teritoriale de muncă;
 • Institutul Naţional de Protecţie Socială (INPS)– pentru a depune plângere împotriva angajatorul în situaţia în care acesta nu a plătit contribuţiile de asigurări sociale. Potrivit legislaţiei în vigoare, contribuţiile de asigurări sociale pot fi recuperate retroactiv pentru o perioadă de maxim 5 ani, ce se calculează de la momentul depunerii la INPS a plângerii menţionate mai sus.
 • Institutul Naţional de Asigurare Împotriva Accidentelor de Muncă şi Bolilor Profesionale (INAIL) – în cazul procedurii unui accident de muncă;
 • Unităţile Spitaliceşti Locale (AASSLL) – pentru verificarea aplicării corecte a legislaţiei în domeniul sănătăţii şi siguranţei la locul de muncă.

 

În acelaşi timp, lucrătorii români se pot adresa sindicatelor care oferă asistenţă specializată.

 

Recomandăm persoanelor interesate să lucreze în Italia să se informeze cu privire la drepturile şi obligaţiile pe care le au în calitate de lucrători şi la riscurile muncii ilegale. În acest sens, Ambasada României în Italia pune la dispoziţie Ghidul lucrătorului român în Italia, care poate fi vizualizat la pagina web: www.roma.mae.ro

 

Pentru informaţii referitoare la drepturile şi obligaţiile avute în Italia, precum şi pentru recomandări asupra modului de acţiune potrivit legislaţiei locale, lucrătorii români se pot adresa reprezentantului Biroului pe Probleme de Muncă şi Sociale din cadrul Ambasadei României la Roma.

Datele de contact sunt următoarele: tel: 0039.06.806.96.326; fax: 0039.06.808.49.95; email: mirela.videa@roembit.org; Via Nicolo Tartaglia, nr. 36, Roma.