[adning id="34187"]
[adning id="33913"]

Călătoria minorilor români în/din Italia

Ambasada României în Italia

Cetățenii români minori pot călători în străinătate numai însoțiți, cu acordul părinților sau al reprezentanților legali (Legea nr. 248/2005).
Poliţia de frontieră permite ieşirea din România a cetăţenilor români minori numai dacă sunt însoţiți de o persoană fizică majoră.

Documente necesare pentru a călători în Italia (solicitate LA IEȘIREA din România):

CAZUL 1 – minorul călătorește însoțit de ambii părinți
 1. Documentul de călătorie al minorului (paşaport românesc valabil SAU carte de identitate românească valabilă).
CAZUL 2 – minorul călătorește însoțit de un singur părinte
 1. Documentul de călătorie al minorului (paşaport românesc valabil SAU carte de identitate românească valabilă);
 2. ORICARE (unul singur) din următoarele documente, după caz:
 • Declarația autentificată de acord a părintelui care nu însoțește minorul
 • Orice document eliberat de autoritățile italiene care atestă REZIDENȚA minorului în Italia (carte de identitate italiană, atestat de rezidență etc.)
 • Pașaportul românesc al minorului pe care să fie înscris DOMICILIUL în Italia (CRDS);
 • Hotărârea judecătorească rămasă definitivă (şi irevocabilă) de încredințare a minorului;
 • Certificatul de deces al celuilalt părinte.
CAZUL 3 – minorul călătorește însoțit de o altă persoană fizică majoră / reprezentant legal (fără părinți)
1. Documentul de călătorie al minorului (paşaport românesc valabil SAU carte de identitate românească valabilă);
2. Certificatul de cazier judiciar al persoanei însoțitoare.
3. ORICARE (unul singur) din următoarele documente, după caz.
 • Declarația autentificată de acord a părinților;
 • Orice document eliberat de autoritățile italiene care atestă REZIDENȚA minorului în Italia (carte de identitate italiană, atestat de rezidență, etc.);
 • Pașaportul românesc al minorului pe care să fie înscris DOMICILIUL în Italia (CRDS).

Documente necesare pentru a călători în România (solicitate LA IEȘIREA din Italia):

 1. Documentul de călătorie al minorului (paşaport românesc valabil SAU carte de identitate românească valabilă).
În cazul în care minorul nu deține sau nu a deținut niciodată documente românești valabile, acestea vor trebui obținute înaintea efectuării călătoriei.
NU ESTE NECESARĂ DECLARAȚIA DE TRECERE A FRONTIEREI, indiferent de persoana majoră însoțitoare.

Documente necesare pentru deplasarea din Italia spre alte state (fără a tranzita România):

 1. Documentul de călătorie al minorului (paşaport românesc valabil SAU carte de identitate românească valabilă).
NU ESTE NECESARĂ DECLARAȚIA DE TRECERE A FRONTIEREI, indiferent de persoana majoră însoțitoare.
NOTE:
În cazul minorilor cu dublă cetățenie – română și italiană (ai căror părinți au cetățenia română și italiană), la ieșirea din Italia, se va aplica legea italiană. Vă rugăm să contactați, pentru informații suplimentare, și autoritatea italiană competentă: Questura. Atenție! în această categorie nu se înscriu toți minorii născuți în Italia!
În situaţia în care poliţiştii de frontieră constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea 248/2005 pentru ca minorul să iasă din România, vor întrerupe călătoria acestuia.
Informațiile de mai sus sunt valabile pentru călătoria cu orice mijloace de transport (autovehicule personale, autocare, trenuri, companii aeriene, etc).