[adning id="34187"]
[adning id="33913"]

Catolicii sărbătoresc astăzi Neprihănita Zămislire – Immacolata Concezione

Fecioara Maria a fost zămislită (concepută) fără păcatul strămoşesc, de care a ferit-o însuşi Dumnezeu. Această zămislire este numită Neprihănita Zămislire – Immacolata Concezione. Neprihănita Zămislire a Maicii Domnului este sărbătorită în Biserica Catolică anual pe 8 decembrie.

Această zi a fost proclamată ca dogmă de credinţă de către Papa Pius al IX-lea, în anul 1854, prin scrisoarea enciclică „Ineffabilis Deus”.

Sărbătoarea „Neprihănitei Zămisliri” invită la contemplarea frumuseţii inefabile a sufletului preacurat al Mariei, dar şi la înţelegerea strălucirii suprafireşti a fiecărui suflet sfinţit prin harul dăruit de Cristos Mântuitorul.

Dumnezeul cel inexprimabil, ale cărui căi sunt mila şi adevărul, a cărui voinţă este atotputernicia şi a cărui înţelepciune străbate Universul de la un capăt la altul şi rânduieşte totul cu blândeţe. El, de la început, mai înainte de veacuri, i-a ales şi i-a statornicit Fiului său Unul-Născut o Mamă din care să se întrupeze şi să se nască la fericita împlinire a vremii. El a iubit-o mai mult decât pe toate celelalte creaturi, încât a arătat faţă de ea cea mai mare dărnicie. De aceea, a îmbogăţit-o în chip minunat cu belşugul tuturor harurilor cereşti, scoase din nesfârşita plinătate a Dumnezeirii, mult mai presus decât toate spiritele cereşti şi decât toţi sfinţii, astfel încât, ferită cu desăvârşire şi întotdeauna de orice pată a păcatului, cu totul frumoasă şi perfectă, ea să înfăţişeze înaintea Lui acea desăvârşire a nevinovăţiei şi a sfinţeniei, cum în afară de cea a lui Dumnezeu nu se poate închipui una mai mare, şi pe care, în afară de Dumnezeu, nimeni nu o poate cuprinde deplin cu mintea” (Pius al IX-lea, în scrisoarea Ineffabilis Deus).

*Italia – Aceasta este o sărbătoare națională și angajații beneficiază de ZI LIBERĂ plătită integral. Dacă, în schimb, sunt nevoiți să lucreze, ei sunt îndreptățiți să primească o plată de 2,5 ori mai mare.

 

Lasă un răspuns