[adning id="34187"]
[adning id="33913"]

Ce este alocaţia pentru nucleul familial în Italia?

Alocaţia pentru nucleul familial este o prestaţie acordată de sistemul italian de protecţie socială, ce a fost instituită pentru a ajuta familiile lucrătorilor compuse din mai multe persoane şi ale căror venituri se situează într-o anumită limită stabilită anual prin lege.

Care sunt elementele luate în calcul la stabilirea valorii alocaţiei?

Elementele luate în calcul pentru stabilirea cuantumului acestei alocaţii sunt numărul de membri din cadrul familiei şi venitul total al acesteia. Venitul este constituit din cel al solicitantului şi al tuturor persoanelor care compun nucleul familial. În compunerea venitului familial sunt incluse toate veniturile supuse impozitului pe venit pentru persoanele fizice şi veniturile de orice natură.
 
Veniturile rezultate din muncă care se iau în calcul pentru obţinerea alocaţiei nu conţin contribuţiile de protecţie şi de asistenţă socială. Anumite prestaţii nu se includ în calcularea venitului familiei, ca de exemplu: pensiile de veterani de război, indemnizaţiile pentru persoane cu handicap etc.
 
Alocaţia se plăteşte numai dacă suma veniturilor rezultate din retribuţii salariale, pensie sau alte prestaţii, ce rezultă din activitatea lucrativă din cadrul nucleului familial reprezintă cel puţin 70% din întregul venit al familiei.

Pentru cine pot solicita alocaţia pentru nucleul familial?

Alocaţia pentru nucleul familial („assegno per il nucleo familiare“) se solicită pentru următorii membri de familie: solicitantul alocaţiei; soţul/soţia solicitantului de care acesta/aceasta nu este despărţit/ despărţită legal; copiii (legitimi, adoptaţi, naturali recunoscuţi, născuţi dintr-o căsătorie precedentă a celuilalt soţ şi încredinţaţi acestuia) şi nepoţii pe cale ascendentă cu vârstă mai mică de 18 ani încredinţaţi spre creştere; copiii majori cu handicap care, din motive fizice sau mentale, se află în incapacitate de muncă; fraţii, surorile şi nepoţii solicitantului, minori sau majori cu handicap, dacă sunt orfani de ambii părinţi şi nu au dreptul la pensie de urmaş.

 
Toate aceste persoane fac parte din nucleul familial chiar dacă:
  • nu locuiesc împreună cu solicitantul (cu excepţia copiilor naturali, recunoscuţi legal de ambii părinţi);
  • nu se află în întreţinerea solicitantului;
  • nu sunt rezidenţi în Italia (membrii de familie ai cetăţeanului străin au dreptul la alocaţie dacă sunt cetăţeni comunitari)

Unde trebuie să mă adresez pentru a beneficia de alocaţie?

Pentru a beneficia de această alocaţie, cetăţenii români pot prezenta la reprezentanţa Institutului Naţional de Protecţie Socială (INPS) competentă teritorial formularul european E 401 sau E 411, după caz, ori direct la angajator, formularele utilizate în acest scop, la nivel naţional, de către cetăţenii italieni.
Angajatorul trebuie să plătească alocaţia în baza cererii lucrătorului care demonstrează că are acest drept. În anumite cazuri însă, angajatorul plăteşte această alocaţie numai dacă lucrătorul a obţinut o autorizaţie din partea INPS.
Această autorizaţie este solicitată pentru plata alocaţiei pentru următoarele persoane: membrii rezidenţi în străinătate, copiii părinţilor  divorţaţi, despărţiti, copiii naturali recunoscuţi de ambii părinţi, fraţii, surorile, nepoţii, membrii de familie cu handicap care nu au o invaliditate de 100%.
Alocaţia este plătită de către angajator o dată cu salariul. Ulterior angajatorul solicită la INPS rambursarea sumelor plătite. Pentru menajere, muncitori agricoli, şomeri, alocaţia este plătită direct de către INPS.

Alocaţia de maternitate

Alocaţia lunară de maternitate se acordă pentru naşteri, adopţii realizate în urma unei perioade de adaptare şi adopţiile care nu implică o perioadă de probă. Indemnizaţia se acordă pentru o perioadă
de maximum 5 luni şi trebuie să fie solicitată primăriei de rezidenţă în maximum 6 luni de la naştere sau intrarea în familie a copilului adoptat.

Lasă un răspuns