[adning id="34187"]
[adning id="33913"]

CECUL PENTRU ÎNGRIJIREA BĂTRÂNILOR LA DOMICILIU

Cecul pentru îngrijirea bătrânilor
acasă (Assegno di cura per assistenza a casa di persona anziana non autosufficiente)

Ce este acesta

 Cecul pentru îngrijire (L’assegno di cura) este o contribuție  economică pentru familiile sau persoanele care se angajează la îngrijirea unui bătrân neajutorat în propria casă.

Accesul la această contribuție ține cont de situația economică și patrimonială (indicatorul ISEE) a nucelului familial al bătrânului (format din soț/soție, copiii mai mici de 18 ani, copii majori în grija părinților care sunt necăsătoriăți și fără copii).

Pot beneficia de acest ajutor și persoanele car enu fac parte din familie, cu un raport de prietenie sau de vecinătate binecunoscut, verficabil de către asistentul social respnsabil.

Este prevăzut un ulterior ajutor pentru bătrânii cu un venit anula ISEE inferior sumei de 15.000 euro care au semnat un contract legal  cu un asistent familial (badante) de cel puțin 20 de ore săptămânale.

Durata cecului este de obicei semestral, cu posibilitatea de a fi reînnoit. Pentru a putea beneficia de acesta trebuie contactat asistentul social de zonă sau din comuna respectivă sau serviciul de asistență bătrâni (Assistenza Anziani) al dispensarului din zona de rezidență. .

Informații utile

ISEE 

Pentru a uzufrui de cec, indicatorul ISEE al nucleului familial al bătrânului nu poate depăși limita de maxim 22.300 €/an. Situația economică a bătrânului de asistat este evaluată periodic în baza indicatorului ISEE al prețurilor de consum din piață.


VALOAREA CECULUI (IMPORTO ASSEGNO)


Valoarea zilnică a contribuției prevăzute și corelată cu gravitatea condițiilor de insuficiență ale bătrânului, cu necesitățile sale de asistență sau îngrijiri sanitare care îi sunt garantate.

Pentru cei care nu percep indemnizația de însoțitor (accompagnamento), suma zilnică depinde de nivelul activității asistențiale necesară: 
– 22,00 € nivelul A(elevato) ; 
– 17,00 € nivelul B (alto); 
– 13,00 € nivelul C (medio). 


Pentru bătrânul care percepe identitatea de însoțitor (sau o indemnizație similară de la INPS, INAIL etc), din ziua de uzufruct a indemnizației, cecul de îngrijire ( l’assegno di cura) ste de:

 –€ 7,75 nivelul A 
– € 5,17 nivelul B 

– pentru nivelul C de la 1 aprilie 2007 nu mai este acordat.


ASSISTENȚI FAMILIALI (BADANTE)

Dacă planul de asistență este asigurat și prin solicitarea unei îngrijitoare (badante), familialul care-și asumă responsabilitatea contractului/acordului se obligă:


– să întocmească cu asistentul familial (badanta) un contract de muncă regular;

– să favorizeze asistentului familial (badantei) participarea la inițiativele de actualizare și formare profesională organizate de către serviciile socio-sanitare.


Bătrânii cu venit ISEE inferior sumei de 15.000 € care au stipulat un contract regular cu un asistent familial pentru cel puțin 20 de ore săptămânale pot primi o contribuție ulterioară de 160 euro/lună.

Semnalat de Ioana Crangă

Lasă un răspuns