[adning id="34187"]
[adning id="33913"]

Comisia Europeană alocă mai multe fonduri pentru romi

Comisia Europeană va aloca mai multe fonduri pentru promovarea incluziunii sociale şi combaterea discriminării în scopul de facilita accesul comunității rome la locuri de muncă, educație și locuințe.

fonduri_ue__proiecte

„Comisia Europeană sprijină activ eforturile statelor membre de promovare a integrării grupurilor vulnerabile, inclusiv a romilor. Pentru perioada 2014-2020 am alocat peste 90 de miliarde de euro pentru promovarea incluziunii sociale şi combaterea discriminării. Invit toate statele membre să ia măsuri la nivel naţional, regional şi local pentru a profita pe deplin de fonduri şi a le utiliza în mod eficient în scopul de a facilita accesul comunităţii rome la locuri de muncă, educaţie, locuinţe şi servicii medicale„, a declarat Marianne Thyssen, comisarul european pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale, competenţe şi mobilitatea forţei de muncă, potrivit unui comunicat al CE.

„Egalitatea de tratament şi drepturile fundamentale sunt esenţa însăşi a proiectului european. Romii se confruntă cu o lungă istorie de excludere. În Europa, nimeni nu trebuie să fie discriminat din cauza originii sale etnice sau rasiale. A sosit momentul să ne intensificăm eforturile pentru a combate anti-ţiganismul”, a afirmat la rândul său Frans Timmermans, vicepreşedintele CE responsabil cu legiferarea, relaţiile interinstituţionale, statul de drept şi Carta drepturilor fundamentale.
Vera Jourova, comisarul pentru justiţie, consumatori şi egalitate de gen, a subliniat că „incluziunea romilor este o prioritate politică majoră pentru UE. Romii continuă să fie discriminaţi şi marginalizaţi în societate”.

Din 2011, moment în care Comisia Europeană a inclus integrarea romilor pe agenda politică europeană, s-au înregistrat progrese în mai multe domenii. Statele membre au consolidat sprijinul financiar pentru grupurile cele mai dezavantajate, inclusiv pentru romi, în perioada 2014-2020. Autorităţile naţionale, regionale şi locale pot utiliza peste 90 de miliarde de euro care sunt disponibile în cadrul Fondului social european şi al Fondului european de dezvoltare regională pentru a consolida capitalul uman, a promova incluziunea socială şi a combate sărăcia. Una dintre priorităţile din acest domeniu este integrarea comunităţilor marginalizate, cum este cea a romilor.

 

Sursa: www.adevarul.ro