[adning id="34187"]
[adning id="33913"]

Comisia Europeană propune pensia personală paneuropeană, un nou produs de economisire

Comisia Europeană (CE) a propus crearea unui nou produs de economisire, pensia personală paneuropeană (PEPP). Acest nou produs, pe bază voluntară, are menirea de a le oferi titularilor de conturi de economii, pe de-o parte, mai multe opțiuni atunci când pun bani deoparte pentru bătrânețe și, pe de altă parte, accesul la o gamă de servicii mai competitive

„Produsul paneuropean de pensii personale reprezintă un pas important înainte în direcția finalizării uniunii piețelor de capital. Potențialul acestuia este enorm, dat fiind faptul că le va oferi titularilor de conturi de economii din întreaga UE un evantai mai larg de opțiuni atunci când vor pune bani deoparte pentru pensie. PEPP va stimula concurența, permițând unui număr mai mare de furnizori să ofere acest produs în afara piețelor naționale. PEPP va fi și o etichetă de garanție a calității și va stimula, totodată, sunt convins de acest lucru, investițiile pe termen lung în piețele de capital”, a declarat Valdis Dombrovskis, vicepreședinte CE, responsabil pentru stabilitate financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de capital.

PEPP va avea aceleași caracteristici standard indiferent unde este vândut în UE și va putea fi procurat de la o multitudine de furnizori, de exemplu, societăți de asigurări, bănci, fonduri de pensii ocupaționale, firme de investiții și societăți de administrare a activelor. Acest produs va veni în completarea pensiilor personale de stat, ocupaționale și naționale existente, dar nu va înlocui sau armoniza regimurile naționale de pensii personale.

Principalele beneficii

În prezent, piața europeană a pensiilor personale este fragmentată și neuniformă. Ofertele se concentrează într-un număr restrâns de state membre, în vreme ce în altele sunt aproape inexistente. Această variație a ofertei este legată de existența unui „mozaic” de norme la nivelul UE și la nivel național, care împiedică dezvoltarea unei piețe extinse și competitive a pensiilor personale la nivelul UE. PEPP va permite consumatorilor să își completeze în mod voluntar economiile pentru pensie, beneficiind, în același timp, de o protecție solidă:
  • titularii vor avea la dispoziție mai multe opțiuni, de la o gamă largă de furnizori de PEPP, și vor avea de câștigat de pe urma unui nivel sporit de concurență pe piața acestor produse;
  • consumatorii vor beneficia de existența unor cerințe stricte în materie de furnizare de informații și a unor norme de distribuție solide, inclusiv în mediul online, iar furnizorii de PEPP vor trebui să fie autorizați de Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA);
  • PEPP le va oferi titularilor un nivel ridicat de protecție a consumatorilor printr-o simplă opțiune de investiții implicită;
  • titularii de PEPP vor avea dreptul de a schimba furnizorii – atât pe piața internă, cât și la nivel transfrontalier – la un cost forfetar, la fiecare cinci ani;
  • PEPP va fi un instrument portabil între statele membre, în sensul că titularii vor putea să contribuie în continuare la produs și în cazul în care se mută într-un alt stat membru.
Cadrul de reglementare propus de CE va oferi unei game largi de furnizori oportunitatea de a fi activi pe piața pensiilor personale:
  • furnizorii vor putea să dezvolte PEPP-uri în diferite state membre și să pună în comun active într-un mod mai eficient;
  • furnizorii vor putea să se adreseze consumatorilor din întreaga UE prin intermediul canalelor de distribuție electronică;
  • furnizorii și titularii vor avea la dispoziție diferite opțiuni pentru plățile efectuate la sfârșitul duratei de viață a produsului;
  • furnizorii vor beneficia de un pașaport UE, astfel încât să se faciliteze distribuția transfrontalieră.

Propunerea de regulament privind PEPP este însoțită de o recomandare a Comisiei cu privire la tratamentul fiscal al produselor de pensii personale, inclusiv al PEPP. CE încurajează statele membre să acorde același tratament fiscal PEPP-urilor precum cel de care beneficiază produsele naționale similare existente, chiar dacă PEPP nu îndeplinește integral criteriile naționale pentru acordarea de facilități fiscale. Statele membre sunt, de asemenea, invitate să facă schimb de bune practici cu privire la tratamentul fiscal al produselor lor actuale de pensii personale, ceea ce ar trebui să asigure o mai mare convergență a regimurilor fiscale.

Etapa următoare

Propunerea privind PEPP urmează să fie discutată de Parlamentul European și Consiliu. După ce va fi adoptat, regulamentul va intra în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

În prezent, doar 27% dintre europenii cu vârste cuprinse între 25 și 59 de ani cotizează pentru un produs de pensii. PEPP ar contribui la deblocarea acestui potențial considerabil și ar stimula investițiile în economia europeană.

Sursa: Comisia Europeană