[adning id="34187"]
[adning id="33913"]

Condiții inumane de detenție în România? Extrădarea nu poate fi executată

cassazione-agenzialegale

31 octombrie 2016. Curtea de Casație italiană a împiedicat executarea unui mandat de arestare european pe numle unui cetățean român din cauza tratatmentului inuman și degradnt din țara noastră, potrivit liberties.eu

Curtea de Casație blocase deja extrădarea în iunie 2016 motivând lipsa unei evaluări a riscului  violării, din partea țării solicitante, a articolului 3 al Convenției Europene asupra Drepturior Omului (CEDO), care interzice tratamentele și pedepsele inumane și degradante.

Curea de Apel din Catanzaro a prezentat cerere de informații autorităților române. După ce a primit aceste informații, Curtea de Apel a emis o nouă ordonanță de executare a mandatului de arestare european.

Dar, o examinare mai atentă a informțiilor furnizate de țara noastră a relevat că acestea sunt incomplete și inexacte în ceea ce privește situația legală a cetățeanului în cauză. Din acest motiv, Curtea de Casație a blocat din nou executarea mandatui.

În mod particular, Curtea de Casație s-a referit la  o sentință din 2016 a Curții de Jusție Europene potrivit căreia un mandat de arestare european trebuie să fie amânat dacă existăprobe ale unui risc concret de tratament inuman și degradant al persoaneor deținute în statul membru în care a fost emis”.

Riscul poate fi evaluat prin documente oficiale, incluse și sentințele Curții Europene ale Drepturior Omului și rapoartele organismelor internaționale. Țara care trebuie să execute mandatul trebuie să ceară informații și clarificări țării care l-a emis. 

Practic, această sentință poate crea un precedent, dată situația degradantă și inumană din penitenciarele românești. Astfel, extrădarea unui cetățean român se va face după examinarea condițiilor din pușcăriile noastre. Și cum acestea, pentru moment dar și într-un vitor nu prea apropiat, nu sunt și nu vor fi nici pe departe cele impuse și dorite de Carta Drepturilor Omului, cetățenii români cu mandate de arestare europene pot sta liniștiți. Cel puțin în Italia.

O palmă adusă justiției române, o imagine (cea reală) dezastruoasă a condițiilor din penitenciarele românești arătată cu degentul de partenerii europeni.