[adning id="34187"]
[adning id="33913"]

Consulat itinerant în MALTA – LA VALETTA marţi 19, miercuri 20 şi joi 21 aprilie 2016

logo ambasada ro

În cadrul programului „Consulat itinerant 2016”, organizat de Ambasada României în Italia, în perioada 19-21 aprilie 2016, reprezentanţi ai Secţiei Consulare se vor deplasa în Malta, la La Valetta,  pentru a oferi asistenţă şi servicii consulare cetăţenilor români din această ţară.

Accesul se va face pe bază de programare prealabilă, care poate fi solicitată la Secţia Consulară a Ambasadei României de la Roma, la adresa de e-mail: roma.itinerant@gmail.com sau pe fax la  nr.:0039/0683523366.

ATENTIE !  Dacă aţi solicitat o programare înainte de publicarea prezentului anunţ, vă rugăm să o retransmiteţi. 

 

Programările vor putea fi făcute până la data de 15 aprilie inclusiv.

 

Având în vedere implementarea noului sistem de management al serviciilor consulare, care vizează îmbunătăţirea capacităţii de preluare a cererilor, reducerea timpului de aşteptare la ghişeu şi creşterea calităţii serviciilor oferite publicului, vă adresăm rugămintea ca la momentul solicitării programării, să precizaţi următoarele:

 • numele şi prenumele solicitantului;
 • serviciul consular solicitat (ex: stare civilă, acte notariale, documente de călătorie etc);
 • localitatea de rezidenţă din Malta;
 • data naşterii;
 • prenumele părinţilor (solicitantului);
 • adresa de domiciliu din Romania(în cazul persoanelor care deţin C.I. românească) sau adresa de domiciliu din Malta (în cazul persoanelor care deţin paşapoarte cu domiciliul in Malta);
 • seria şi numărul documentului de identitate românesc(C.I sau paşaport);
 • numărul de telefon (obligatoriu) !!!  – In cazul in care veti solicita o programare, urmează să fiţi contactaţi telefonic de către Ambasadă pentru detalii.
 • În funcţie de fiecare situaţie este posibil să vi se ceară de către Ambasadă transmiterea de copii scanate ale actelor de identitate, stare civila, proprietate etc, necesare pentru prestarea serviciilor consulare solicitate.

 

Persoanele programate se vor prezenta la următoarea adresă: Consulatul Onorific al României din Malta – la Valetta – 60 South str. Valletta VLT, 11 Malta, P.O. Box 265 CMR 01.

Programul de lucru cu publicul: marti 19 aprilie între orele 10:00 – 17.00, miercuri 20 aprilie 2015 între orele 10.00 – 17.00 şi  joi 21 aprilie  2016  între orele 10.00 – 14.00;

Recomandăm cetăţenilor români care vor solicita servicii consulare, ca la data programării să se prezinte cu documentele de identitate româneşti valabile şi/sau actele de stare civilă în original şi fotocopie.

ATENŢIE !!!

Vă aducem la cunoştinţă că în conformitate cu prevederile noului Ordin al Ministrului Afacerilor Externe nr. 400 din 04.03.2016 privind modalităţile tehnice de prestare a serviciilor consulare şi controlul încasărilor rezultate din aceste servicii la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 194 din 16.03.2016, art. 23 alin. 3: „ cheltuielile de organizare, cuprinzând transportul şi cazarea funcţionarilor consulari, precum şi după caz, chiria pentru rezervarea locaţiilor necesare, se distribuie în mod egal în sarcina solicitanţilor de servicii consulare pentru care se percep taxe, potrivit legii, indiferent de tipul şi numărul cererilor depuse de fiecare persoană….”

Astfel, în funcţie de numărul persoanelor programate, urmează să fie percepută în plus faţă de taxele consulare stabilite conform Legii 198 / 2008, o sumă forfetară fixă în sarcina fiecărei persoane programate pentru acoperirea cheltuielilor de organizare ale acestei acţiuni. Cuantumul acestei sume va fi comunicat prin publicare în cuprinsul acestui anunţ la finalizarea perioadei de programări.
SERVICII CONSULARE CARE VOR PUTEA FI EFECTUATE:

I. Acte notariale care produc efecte juridice în România:

A. Procuri –  Persoana interesată va prezenta paşaportul / cartea de identitate sau titlul de călătorie româneşti valabile şi trebuie să cunoască datele de identificare ale persoanei pe care o împuterniceşte (nume, prenume, data şi locul naşterii, adresa de domiciliu, codul numeric personal, seria şi numărul documentului de identitate); taxa consulară – 60 Euro la care se va adăuga o suma fixa reprezentând costurile de organizare ale acţiunii.

1. Procura pentru obţinerea cărţii de identitate româneşti;

Sunt necesare,  4 fotografii ale titularului, pe fond alb, mărimea 3/4 cm. ,având la bază o bandă

albă de 7 mm;

2. Procură specială pentru alte scopuri bine determinate (vanzare, închiriere, dezbaterea succesiunii în România etc. )

La data solicitării programării se va specifica care este obiectul exact al mandatului şi vor fi înaintate documentele solicitate de către Ambasadă pentru fiecare caz în vederea redactării şi autentificării procurii:

B. Declaraţii – Persoana interesată va prezenta paşaportul / cartea de identitate sau titlul de călătorie româneşti valabile şi trebuie să cunoască obiectul exact al declaraţiei pentru care solicită autentificare sau legalizarea semnăturii precum şi  datele de identifcare ale persoanelor care urmerază să fie menţionate în declaraţiile notariale; taxa consulară – 60 Euro la care se va adăuga o suma fixa reprezentând costurile de organizare ale acţiunii.

1. Autentificarea unor declaraţii pe proprie răspundere cu obiect bine determinat sau privind acordul la călătoria minorului în străinătate însoţit de o altă persoană fizică majoră.

Sunt necesare:paşaportul sau cartea de identitate, romaneşti valabile ale declarantului, datele de identificare ale minorului (nume, prenume, data şi locul naşterii şi CNP), cunoaşterea exactă a obiectului declaraţiei şi în cazul declaraţiei privind acordul la călătoria minorului în străinătate,  datele de identificare ale persoanei cu care minorul urmează să călătorească în străinătate (nume, prenume, data şi locul naşterii şi CNP);

 

II Documente de călătorie

1. TITLU DE CĂLĂTORIE – documente necesare (ADULT)

 • documente de identitate româneşti expirate – paşaport sau carte de identitate, ÎN ORIGINAL şi copie,
 • în cazul în care paşaportul/cartea de identitate au fost furate, solicitantul trebuie să prezinte, ÎN ORIGINAL şi copie, raportul organelor de poliţie eliberat în urma declaraţiei de furt;
 • în cazul în care paşaportul / cartea de identitate au fost pierdute, solicitantul va da o declaraţie privind pierderea acestora în faţa consulului;
 • orice alte documente de identitate sau de stare civilă, eliberate de autorităţile române (carte de alegător, certificat de naştere/căsătorie, permis conducere auto, livret militar, diploma de studii cu fotografie, ÎN ORIGINAL şi copie);
 • taxa consulară: 65 euro; la care se va adăuga o suma fixa reprezentând costurile de organizare ale acţiunii.

 

2. TITLU DE CĂLĂTORIE – documente necesare (MINOR)

Cererea privind eliberarea titlului de călătorie pentru minori se formulează de către ambii părinţi, de părintele supravieţuitor, de părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, sau, după caz, de reprezentantul legal.

 • este obligatorie prezenţa minorului dacă acesta a împlinit 14 ani; pentru minorul sub 14 ani, părinţii pot prezenta 2 fotografii tip paşaport;
 • certificatul de naştere românesc al copilului sau extrasul de nastere al minorului (apostilat de autoritatile locale) ori extrasul actului de naștere, model internațional (plurilingv) din care să rezulte numele părinţilor, în original şi copie,
 • documentele de identitate româneşti valabile (paşaport/carte de identitate) ale părinţilor,înoriginal şi copie,
 • certificat de căsătorie/hotărâre de divorţ definitivă şi irevocabilă/certificat de deces ale părinţilor în original şi copie (dacă este cazul),
 • declaraţia de acord a părinţilor pentru efectuarea titlului de călătorie în cazul minorului de peste 14 ani.
 • taxa consulară: GRATUIT pentru minorii cu vârsta cuprinsă între 0-6 ani;

65 euro- pentru minorii cu vârsta cuprinsă între 6-18 ani;

La această sumă se  va adăuga o suma fixa reprezentând costurile de organizare ale acţiunii.

ATENŢIE ! Este necesar să solicitaţi ca perioada de valabilitate de  30 de zile a titlului de călătorie să corespundă cu perioada în care intenţionaţi să vă deplasaţi în România.

 

3.  PAŞAPOARTE

 1. Paşaport pentru cetăţenii români cu domiciliul în România -ADULŢI- documente necesare:
  • cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, ÎN ORIGINAL şi copie;
  • paşaportul anterior, dacă este cazul;
  • în cazul FURTULUI paşaportului este necesară prezentarea dovezii eliberate de organele de poliţie, TRADUSĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ DE CĂTRE UN TRADUCĂTOR AUTORIZAT;
  • în cazul DISTRUGERII se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat;
  • în cazul PIERDERII se va completa o declaraţie în faţa consulului;
  • certificatul de naştere românesc, ÎN ORIGINAL;
  • certificatul de căsătorie românesc, ÎN ORIGINAL; (pentru cei căsătoriţi şi pentru cei văduvi),
  • hotărârea de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă, ÎN ORIGINAL (pentru cei divorţaţi),
  • certificatul de deces românesc al soţului/soţiei, ÎN ORIGINAL (pentru cei văduvi);
  • taxa consulară este de 100 euro la care se va adăuga o suma fixa reprezentând costurile de organizare ale acţiunii.

 

 1. Paşaport pentru cetăţeni români MINORI în vârstă de peste 14 ani cu domiciliul în România – documente necesare:

•   cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate în termen de valabilitate, ÎN ORIGINAL şi copie.

 • paşaportul anterior, dacă este cazul;
 • certificatul de naştere românesc, ÎN ORIGINAL;
 • certificatul de căsătorie românesc al părinţilor, ÎN ORIGINAL;
 • certificatul de deces, hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă, ÎN ORIGINAL; dacă este cazul;
 • actele de identitate româneşti valabile ale părinţilor (carte de identitate/paşaport CRDS) ÎN ORIGINAL ;
 • declaraţia ambilor părinţi, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă, sau, după caz, a reprezentantului legal, care să ateste acordul pentru eliberarea unui paşaport simplu pentru minor cu precizarea adresei de domiciliu Declaraţiile se dau în faţa consulului;
 • taxa consulară este de 100 euro la care se va adăuga o suma fixa reprezentând costurile de organizare ale acţiunii.

3. Paşaport pentru MINORI sub 14 ani cetăţeni români cu domiciliul în România – documente necesare:

 

 • Cererea privind eliberarea paşaportului se formulează de către ambii părinţi, de părintele supravieţuitor, de părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă sau de reprezentantul legal. Cererea poate fi formulată de către unul dintre părinţi atunci când este împuternicit de către celălalt părinte prin procură specială, autentificată în ţară de către notarul public, iar în străinătate de oficiile consulare ale României. Atunci când niciunul dintre părinţi nu se poate prezenta, cererea poate fi formulată de către o persoană împuternicită de părinţi, prin procură specială autentică. Procura specială se prezintă ÎN ORIGINAL.
 • certificatul de naştere românesc, ÎN ORIGINAL ;
 • paşaportul anterior, dacă este cazul;
 • actele de identitate româneşti valabile ale părinţilor sau ale persoanei împuternicite (carte de identitate/paşaport CRDS) ÎN ORIGINAL ;
 • certificatul de căsătorie românesc al părinţilor, ÎN ORIGINAL ;
 • certificatul de deces, hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă, ÎN ORIGINAL ;
 • taxa consulară este de 100 euro la care se va adăuga o suma fixa reprezentând costurile de organizare ale acţiunii.

 

4 . Paşaport pentru cetăţenii români cu domiciliul în Malta-ADULŢI- documente necesare:

 

 • permisul de şedere sau atestatul de înscriere în registrul de populaţie rezidentă eliberat de autorităţile locale din Malta – emise într-o limbă de circulaţie internaţională sau traduse în limba română de către un traducător autorizat;
 • certificatul de rezidenţă eliberat de autorităţile locale emis într-o limbă de circulaţie internaţionbală şi tradus în limba română, ÎN ORIGINAL;
 • cartea de identitate malteză, ÎN ORIGINAL ;
 • certificatul de naştere românesc, ÎN ORIGINAL ;
 • certificatul de căsătorie românesc, ÎN ORIGINAL (pentru cei căsătoriţi);
 • hotărârea de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă, ÎN ORIGINAL (pentru cei divorţaţi);
 • certificatul de deces românesc al soţului/soţiei, (pentru cei văduvi) ÎN ORIGINAL ;
 • paşaportul anterior, dacă este cazul;
 • taxa consulară este de 100 euro la care se va adăuga o suma fixa reprezentând costurile de organizare ale acţiunii .

 

NOTĂ:

În conformitate cu Legea nr.248/2005 art.34, cetăţeanul român care îşi stabileşte domiciliul în străinătate are obligaţia să predea actul de identitate care atestă existenţa domiciliului în România (cartea de identitate sau buletin), emis de autorităţile române.

 

5. Paşaport pentru MINORII cetăţeni români cu domiciliul în Malta – documente necesare: