[adning id="34187"]
[adning id="33913"]

Consulat itinerant în SARDINIA – TORTOLÌ, 7-10 iunie 2016

În cadrul programului „Consulat itinerant 2016”, organizat de Ambasada României în Italia, în perioada 7-10 iunie 2016, reprezentanţi ai Secţiei Consulare se vor deplasa în Sardinia, în localitatea Tortolì, pentru a oferi asistenţă şi servicii consulare cetăţenilor români din această zonă. Adresa: sediul CGIL, Via Baccasara, nr.13

Accesul se va face pe bază de programare prealabilă, care poate fi solicitată la Secţia Consulară a Ambasadei României de la Roma, la adresa de e-mail: roma.itinerant@gmail.com sau pe fax la  nr.:0039/0683523366.

 

ATENTIE ! Dacă aţi solicitat o programare înainte de publicarea prezentului anunţ, vă rugăm să o retransmiteţi la adresa roma.itinerant@gmail.com .

 

Programările vor putea fi făcute până la data de 29 mai 2016 inclusiv.

 

Având în vedere implementarea noului sistem de management al serviciilor consulare, care vizează îmbunătăţirea capacităţii de preluare a cererilor, reducerea timpului de aşteptare la ghişeu şi creşterea calităţii serviciilor oferite publicului, vă adresăm rugămintea ca la momentul solicitării programării, să precizaţi următoarele:

 • numele şi prenumele solicitantului;
 • serviciul consular solicitat (ex: stare civilă, acte notariale, documente de călătorie etc);
 • localitatea de rezidenţă din Sardinia;
 • data naşterii;
 • prenumele părinţilor (solicitantului);
 • adresa de domiciliu din Romania(în cazul persoanelor care deţin C.I. românească) sau adresa de domiciliu din Italia (în cazul persoanelor care deţin paşapoarte cu domiciliul in Italia);
 • seria şi numărul documentului de identitate românesc (C.I sau paşaport);
 • numărul de telefon (obligatoriu) !!!  – In cazul in care veti solicita o programare, urmează să fiţi contactaţi telefonic de către Secția Consulară pentru detalii.

În funcţie de fiecare situaţie este posibil să vi se ceară de către Secția Consulară transmiterea de copii scanate ale actelor de identitate, stare civila, proprietate etc, necesare pentru prestarea serviciilor consulare solicitate.

 

Persoanele programate se vor prezenta la următoarea adresă: Sediul CGIL din Tortoli, Via Baccasara, nr.13

Programul de lucru cu publicul:

 • marti 7 iunie 2016 între orele 10:00 – 16.00;
 • miercuri 8 iunie 2016 între orele 10.00 – 16.00;
 • joi 9 iunie 2016  între orele 10.00 – 16.00;
 • vineri 10 iunie 2016 între orele 10.00-16.00;

 

Recomandăm cetăţenilor români care vor solicita servicii consulare ca la data programării să se prezinte cu documentele de identitate româneşti valabile şi/sau actele de stare civilă în original şi fotocopie.

 

ATENŢIE !!!

 

Vă aducem la cunoştinţă că în conformitate cu prevederile noului Ordin al Ministrului Afacerilor Externe nr. 400 din 04.03.2016 privind modalităţile tehnice de prestare a serviciilor consulare şi controlul încasărilor rezultate din aceste servicii la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 194 din 16.03.2016, art. 23 alin. 3: „ cheltuielile de organizare, cuprinzând transportul şi cazarea funcţionarilor consulari, precum şi după caz, chiria pentru rezervarea locaţiilor necesare, se distribuie în mod egal în sarcina solicitanţilor de servicii consulare pentru care se percep taxe, potrivit legii, indiferent de tipul şi numărul cererilor depuse de fiecare persoană....”

Astfel, în funcţie de numărul persoanelor programate, urmează să fie percepută în plus faţă de taxele consulare stabilite conform Legii 198 / 2008, o sumă forfetară fixă în sarcina fiecărei persoane programmate, pentru acoperirea cheltuielilor de organizare ale acestei acţiuni. Cuantumul acestei sume va fi comunicat la finalizarea perioadei de programări.

 

SERVICII CONSULARE CARE VOR PUTEA FI EFECTUATE:

I. Acte notariale care produc efecte juridice în România:

 

A. Procuri –  Persoana interesată va prezenta paşaportul / cartea de identitate sau titlul de călătorie româneşti valabile şi trebuie să cunoască datele de identificare ale persoanei pe care o împuterniceşte (nume, prenume, data şi locul naşterii, adresa de domiciliu, codul numeric personal, seria şi numărul documentului de identitate);

Taxa consulară – 60 Euro, la care se va adăuga o suma fixa reprezentând costurile de organizare ale acţiunii.

 

1. Procura pentru obţinerea cărţii de identitate româneşti;

Sunt necesare,  4 fotografii ale titularului, pe fond alb, mărimea 3/4 cm. ,având la bază o bandă albă de 7 mm;

2. Procură specială pentru alte scopuri bine determinate (vânzare, închiriere, dezbaterea succesiunii în România etc. )

La data solicitării programării se va specifica care este obiectul exact al mandatului şi vor fi înaintate documentele solicitate de către Secţia Consulară pentru fiecare caz în vederea redactării şi autentificării procurii;

 

 

B. Declaraţii – Persoana interesată va prezenta paşaportul / cartea de identitate sau titlul de călătorie româneşti valabile şi trebuie să cunoască obiectul exact al declaraţiei pentru care solicită autentificare sau legalizarea semnăturii precum şi  datele de identifcare ale persoanelor care urmerază să fie menţionate în declaraţiile notariale;

Taxa consulară – 60 Euro, la care se va adăuga o suma fixa reprezentând costurile de organizare ale acţiunii.

 

1. Autentificarea unor declaraţii pe proprie răspundere cu obiect bine determinat sau privind acordul la călătoria minorului în străinătate însoţit de o altă persoană fizică majoră.

Sunt necesare:paşaportul sau cartea de identitate, romaneşti valabile ale declarantului, datele de identificare ale minorului (nume, prenume, data şi locul naşterii şi CNP), cunoaşterea exactă a obiectului declaraţiei şi în cazul declaraţiei privind acordul la călătoria minorului în străinătate,  datele de identificare ale persoanei cu care minorul urmează să călătorească în străinătate (nume, prenume, data şi locul naşterii şi CNP);

 

II. Documente de călătorie

 

1. TITLU DE CĂLĂTORIE – documente necesare (ADULT)

 • documente de identitate româneşti expirate – paşaport sau carte de identitate, ÎN ORIGINAL şi copie,
 • în cazul în care paşaportul/cartea de identitate au fost furate, solicitantul trebuie să prezinte, ÎN ORIGINAL şi copie, raportul organelor de poliţie eliberat în urma declaraţiei de furt;
 • în cazul în care paşaportul / cartea de identitate au fost pierdute, solicitantul va da o declaraţie privind pierderea acestora în faţa consulului;
 • orice alte documente de identitate sau de stare civilă, eliberate de autorităţile române (carte de alegător, certificat de naştere/căsătorie, permis conducere auto, livret militar, diploma de studii cu fotografie, ÎN ORIGINAL şi copie);

Taxa consulară: 65 euro, la care se va adăuga o suma fixa reprezentând costurile de organizare ale acţiunii.

 

2. TITLU DE CĂLĂTORIE – documente necesare (MINOR)

 

 • cererea privind eliberarea titlului de călătorie pentru minori se formulează de către ambii părinţi, de părintele supravieţuitor, de părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, sau, după caz, de reprezentantul legal.
 • este obligatorie prezenţa minorului dacă acesta a împlinit 14 ani; pentru minorul sub 14 ani, părinţii pot prezenta 2 fotografii tip paşaport;
 • certificatul de naştere românesc al copilului sau extrasul de nastere al minorului (apostilat de autoritatile locale) ori extrasul actului de naștere, model internaţional (plurilingv) din care să rezulte numele părinţilor, în original şi copie,
 • documentele de identitate româneşti valabile (paşaport/carte de identitate) ale părinţilor,în original şi copie,
 • certificat de căsătorie/hotărâre de divorţ definitivă şi irevocabilă/certificat de deces ale părinţilor în original şi copie (dacă este cazul),
 • declaraţia de acord a părinţilor pentru efectuarea titlului de călătorie în cazul minorului de peste 14 ani.

Taxa consulară: GRATUIT pentru minorii cu vârsta cuprinsă între 0-6 ani;

65 euro- pentru minorii cu vârsta cuprinsă între 6-18 ani; la această sumă se va adăuga o suma fixa reprezentând costurile de organizare ale acţiunii.

 

ATENŢIE ! Puteţi să solicitaţi ca perioada de valabilitate de 30 de zile a titlului de călătorie să fie ulterioară datei eliberării acestuia, astfel încât să corespundă cu perioada în care intenţionaţi să vă deplasaţi în România.

 

3.  PAŞAPOARTE

 

A. Paşaport pentru cetăţenii români cu domiciliul în România -ADULŢI- documente necesare:

 • cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, ÎN ORIGINAL şi copie;
 • paşaportul anterior, dacă este cazul;
 • în cazul FURTULUI paşaportului este necesară prezentarea dovezii eliberate de organele de poliţie, TRADUSĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ DE CĂTRE UN TRADUCĂTOR AUTORIZAT;
 • în cazul DISTRUGERII se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat;
 • în cazul PIERDERII se va completa o declaraţie în faţa consulului;
 • certificatul de naştere românesc, ÎN ORIGINAL;
 • certificatul de căsătorie românesc, ÎN ORIGINAL; (pentru cei căsătoriţi şi pentru cei văduvi),
 • hotărârea de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă, ÎN ORIGINAL (pentru cei divorţaţi),
 • certificatul de deces românesc al soţului/soţiei, ÎN ORIGINAL (pentru cei văduvi);

Taxa consulară este de 100 euro, la care se va adăuga o suma fixa reprezentând costurile de organizare ale acţiunii.

 

B. Paşaport pentru cetăţeni români MINORI în vârstă de peste 14 ani cu domiciliul în România – documente necesare:

 • cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate în termen de valabilitate, ÎN ORIGINAL şi copie.
 • paşaportul anterior, dacă este cazul;
 • certificatul de naştere românesc, ÎN ORIGINAL;
 • certificatul de căsătorie românesc al părinţilor, ÎN ORIGINAL;
 • certificatul de deces, hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă, ÎN ORIGINAL; dacă este cazul;
 • actele de identitate româneşti valabile ale părinţilor (carte de identitate/paşaport CRDS) ÎN ORIGINAL ;
 • declaraţia ambilor părinţi, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă, sau, după caz, a reprezentantului legal, care să ateste acordul pentru eliberarea unui paşaport simplu pentru minor cu precizarea adresei de domiciliu. Declaraţiile se dau în faţa consulului;

Taxa consulară este de 100 euro, la care se va adăuga o suma fixa reprezentând costurile de organizare ale acţiunii.

 

C. Paşaport pentru MINORI sub 14 ani cetăţeni români cu domiciliul în România – documente necesare:

 

 • cererea privind eliberarea paşaportului se formulează de către ambii părinţi, de părintele supravieţuitor, de părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă sau de reprezentantul legal. Cererea poate fi formulată de către unul dintre părinţi atunci când este împuternicit de către celălalt părinte prin procură specială, autentificată în ţară de către notarul public, iar în străinătate de oficiile consulare ale României. Atunci când niciunul dintre părinţi nu se poate prezenta, cererea poate fi formulată de către o persoană împuternicită de părinţi, prin procură specială autentică. Procura specială se prezintă ÎN ORIGINAL.
 • certificatul de naştere românesc, ÎN ORIGINAL ;
 • paşaportul anterior, dacă este cazul;
 • actele de identitate româneşti valabile ale părinţilor sau ale persoanei împuternicite (carte de identitate/paşaport CRDS) ÎN ORIGINAL ;
 • certificatul de căsătorie românesc al părinţilor, ÎN ORIGINAL ;
 • certificatul de deces, hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă, ÎN ORIGINAL ;

taxa consulară este de 100 euro la care se va adăuga o suma fixa reprezentând costurile de organizare ale acţiunii.

 

D. Paşaport pentru cetăţenii români cu domiciliul în Italia-ADULŢI- documente necesare:

 

 • permisul de şedere sau atestatul de înscriere în registrul de populaţie rezidentă eliberat de autorităţile locale din Sardinia;
 • certificatul de rezidenţă eliberat de autorităţile locale din Sardegna , ÎN ORIGINAL;
 • cartea de identitate italiană, în termen de valabilitate, ÎN ORIGINAL ;
 • certificatul de naştere românesc, ÎN ORIGINAL ;
 • certificatul de căsătorie românesc, ÎN ORIGINAL (pentru cei căsătoriţi);
 • hotărârea de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă, ÎN ORIGINAL (pentru cei divorţaţi);
 • certificatul de deces românesc al soţului/soţiei, (pentru cei văduvi)                              ÎN ORIGINAL;
 • paşaportul anterior, dacă este cazul;

taxa consulară este de 100 euro la care se va adăuga o suma fixa reprezentând costurile de organizare ale acţiunii .

 

NOTĂ:

În conformitate cu Legea nr.248/2005 art.34, cetăţeanul român care îşi stabileşte domiciliul în străinătate are obligaţia să predea actul de identitate care atestă existenţa domiciliului în România (cartea de identitate sau buletin), emis de autorităţile române.

 

E. Paşaport pentru MINORII cetăţeni români cu domiciliul în Italia – documente necesare:

 

 • permisul de şedere sau atestatul de inscriere în registrul de populaţie rezidență eliberat de autorităţile locale din Sardegna, în care să fie inclus minorul, sau având ca titular minorul,ÎN ORIGINAL;
 • certificatul de rezidenţă pe numele minorului, ÎN ORIGINAL;
 • cartea de identitate italiană pentru minori, ÎN ORIGINAL (dacă aceasta există);
 • certificatul de naştere românesc, ÎN ORIGINAL;
 • certificatul de căsătorie românesc al părinţilor, ÎN ORIGINAL;
 • hotărârea de divorţ, rămasă definitivă şi irevocabilă, ÎN ORIGINAL din care să rezulte cărui parinte i-a fost încredinţat copilul, dacă este cazul; În cazul schimbării domiciliului în Italia, este necesar acordul expres al celuilalt părinte;
 • certificatul de deces românesc al părintelui (în cazul în care un părinte este decedat), ÎN ORIGINAL;
 • cărţile de identiate româneşti/paşapoartele CRDS ale părinţilor, ÎN ORIGINAL;
 • declaraţia de acord a părinţilor pentru efectuarea paşaportului pentru minorii cu vârsta de peste 14 ani;
 • pentru minorul de peste 14 ani este necesară o declaraţie din care să rezulte că nu este posesor de carte de identitate românească, dacă este cazul;

taxa consulară este de 100 euro la care se va adăuga o suma fixa reprezentând costurile de organizare ale acţiunii.

 • în cazul în care unul dintre părinţi deţine paşaport CRDS, sau are adresa de domiciliu în alt judeţ din România, este necesară o declaraţie a părinţilor privind adresa de domiciliu a minorului.

 

IMPORTANT!

 

 • Cererile pentru eliberarea paşapoartelor se depun personal.
 • Prezenţa solicitanţilor este obligatorie pentru prelevarea datelor biometrice.
 • Se eliberează paşaport individual şi pentru minori. Minorul nu poate fi inclus în paşaportul părinţilor.
 • Paşapoartele electronice nu se efectuează în regim de urgenţă.
 • Paşapoartele model 2001 rămân valabile până la expirarea termenului.
 • Obţinerea documentelor se efectuează la sediul secţiei consulare a Ambasadei României din Italia de luni până vineri între orele 9,00-10,00, fără programare, prezentând chitanţa şi un document românesc valabil sau prin remitere la adresa solicitantului în condiţiile mai sus menţionate;
 • La cerere, paşapoartele pot fi remise către titulari prin serviciul de curierat rapid şi securizat, cu suportarea cheltuielilor şi contractarea serviciului de curierat de către aceştia.

III. Acte de stare civilă

 

Preluarea cererilor de înscriere în registrele de stare civilă române a certificatelor de naştere sau de căsătorie pentru cetăţenii români născuţi în Italia sau pentru căsătoriile încheiate în Italia şi emiterea ulterioară a certificatelor de naştere respectiv casatorie româneşti  va fi posibilă numai cu verificarea prealabilă a documentelor de stare civilă de către consul şi doar dacă acestea respectă condiţiile impuse de Legea română pentru efectuarea înscrierii.

 

1. Înscrierea certificatului de naştere italian în registrele de stare civilă românești  – documente necesare:

 

 • Cerere de înscriere a certificatului de naştere în registrele de stare civilă româneşti (formularul se obţine de la consulat);
 • Declaraţie că nu s-a mai solicitat înscrierea sau transcrierea în registrele de stare civil româneşti (formularul se obţine de la consulat);
 • Declaraţie privitoare la domiciliul copilului (formularul se obţine de la consulat);
 • Extrasul actului de naştere italian model internaţional (plurilingv) eliberat în baza Convenţiei referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă de la Viena din 8 septembrie 1976 care nu trebuie să aibă aplicată apostila şi nici nu trebuie tradus în limba română sau extrasul actului de naştere italian în care sunt menţionaţi şi părinţii minorului apostilat conform Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961 la prefectura locală (pentru acesta se va prezenta inclusiv o traducere în limba română de asemenea apostilată);
 • Se recomandă extrasul actului de naştere model internaţional (plurilingv) să fie prezentat în original + 2 copii;
 • Pentru copiii cu vârstă peste 6 luni – certificare din partea autorităţilor locale – prin care atestă data înregistrării naşterii în registrele de stare civilă;
 • Certificatele de naştere ale părinţilor emise într-o limbă de circulaţie internaţională sau traduse în limba română – original + două copii;
 • Certificatul de casătorie românesc (pentru cei căsătoriţi) – original + 2 copii;
 • Hotărârea de divorţ românească (dacă părinţii sunt divorţati) cu menţiunea “definitivă şi irevocabilă”- original + 2 copii;
 • Cărţile de identitate româneşti sau, în lipsa lor, paşapoartele părinţilor însoţite de o declaraţie pe proprie răspundere privitoare la adresa de domiciliu exactă (în termen de valabilitate) – original + 2 copii;

 

Condiţii ce trebuie îndeplinite pentru depunerea dosarului :

 

 • Dosarul poate fi depus de un singur părinte, cetăţean român, care se va prezenta şi la ridicarea certificatului de naştere. În cazul în care petentul nu se prezintă în maxim trei luni de la depunere pentru ridicarea certificatului de naştere, acesta va fi trimis în România şi se va putea ridica numai de la Direcţia de Stare Civilă a Sectorului 1 Bucureşti.
 • NU este necesară prezenţa copilului la depunerea documentelor şi nici la ridicarea certificatului;
 • Traducerea certificatului italian, în situaţia în care acesta nu este model plurilingv, se poate realiza de către un traducător autorizat, urmând ca traducerea să fie apostilată la autorităţile italiene.
 • În cazul în care unul dintre părinţi nu este cetăţean român, certificatul de naştere al acestuia trebuie să fie tradus în limba româna;
 • Daca părinţii sunt căsătoriţi în străinătate, este obligatorie transcrierea/înscrierea căsătoriei în registrele de stare civila românesti înainte sau concomitent cu solicitarea înscrierii certificatului de naştere pentru minor.

ATENŢIE !

Certificatele de naştere  româneşti rezultate ca urmare a înscrierii în registrele de stare civilă române a certificatelor de naştere italiene, vor putea fi ridicate numai de la Sediul Secţiei Consulare a Ambasadei României din Italia, personal de către părintele care a făcut cererea sau de către o persoană împuternicită cu procură specială autentică.

Taxele consulare încasate pentru înscrierea certificatului de naştere italian în registrele de stare civilă româneşti:

 

● Pentru înscrierea certificatelor de naştere eliberate de autorităţile italiene în registrele de stare civilă româneşti, în termen de până la 6 luni de la înregistrarea naşterii la autorităţile locale – cu prezentarea extrasului actului de naştere italian model internaţional (plurilingv) sau extrasul actului de naştere italian (altul decât modelul internaţional), tradus în limba română de către un traducător autorizat şi apostilat conform prevederilor Conventiei de la Haga din 1961 – GRATUIT;

●  Pentru înscrierea certificatelor de naştere eliberate de autorităţile italian în registrele de stare civilă româneşti, în termen de peste 6 luni de la înregistrarea naşterii la autorităţile locale – cu prezentarea extrasului actului de naştere italian model internaţional (plurilingv) sau extrasul actului de naştere italian (altul decât modelul internaţional), tradus în limba română de către un traducător autorizat şi apostilat, taxa este de 140 euro; La aceste taxe se adauga suma fixa reprezentând costurile de organizare ale acţiunii.

 

2. Înscrierea certificatului de căsătorie italian în registrele de stare civilă româneşti  – documente necesare:

 

 • Cerere de înscriere a certificatului de căsătorie în registrele de stare civilă româneşti (formularul se obține de la consulat);
 • Declaraşie că nu s-a mai solicitat înscrierea sau transcrierea în registrele de stare civil româneşti (formularul se obţine de la consulat);
 • Declaraţie privitoare la numele soţilor după căsătorie (formularul se obţine de la consulat) şi este necesară numai în situaţia în care pe certificatul străin de căsătorie nu este înscris numele soţilor;
 • Declaraţie privind regimul legii aplicabile căsătoriei, pentru căsătoriile încheiate după 01.10.2011 (formularul se obţine de la consulat);
 • Extrasul actului de căsătorie italian model internaţional (plurilingv) eliberat în baza Convenţiei referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă de la Viena din 8 septembrie 1976 care nu trebuie să aibă aplicată apostila şi nici nu trebuie tradus în limba română, sau extrasul actului de căsătorie italian eliberat de autorităţile locale, apostilat conform Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961 la prefectura locală tradus în limba română;
 • Se recomandă extrasul actului de căsătorie model internaţional (plurilingv) care trebuie prezentat în original + 2 copii.
 • Certificatele de naştere ale soţilor. În cazul soţului cetăţean străin, extrasul actului de naştere prezentat trebuie să fie emis într-o limbă de circulaţie internaţională sau tradus în limba română şi să  conţină numele şi prenumele părinţilor – original + două copii;
 • Dovada de încetare a căsătoriei anterioare (dacă este cazul: hotărârea de divorţ cu menţiunea “definitivă şi irevocabilă”, certificatul de naştere cu menţiunea de căsătorie şi divorţ, certificatul de divorţ sau certificatul de căsătorie şi de deces al fostului soţ) – original + 2 copii;
 • Cărţile de identitate românești sau, în lipsa lor, paşapoartele însoţite de o declaraţie pe proprie răspundere privitoare la adresa de domiciliu exactă (în termen de valabilitate) – original + 2 copii;

 

Condiiţii ce trebuie îndeplinite pentru depunerea dosarului:

 

 • La depunerea dosarului este obligatorie prezenţa la consulat a ambilor soţi. Certificatul poate fi ridicat doar de unul dintre soţi, cetăţean român. Se recomandă ridicarea certfificatului de căsătorie în termen de o săptămână de la depunerea dosarului. În cazul în care petentul nu se prezintă în maxim trei luni de la depunere pentru ridicarea certificatului de căsătorie, acesta va fi trimis în România şi se va putea ridica numai de la Direcția de Stare Civilă a Sectorului 1 Bucureşti.
 • Traducerea certificatului italian, în situaţia în care acesta nu este model plurilingv se  poate realiza de către un traducător autorizat;
 • În cazul în care unul dintre soţi nu este cetăţean român, certificatul de naştere al acestuia trebuie să fie emis într-o limbă de circulaţie internaţionaşă sau să fie tradus în limba română;

ATENŢIE !

Certificatele de căsătorie  româneşti rezultate ca urmare a înscrierii în registrele de stare civilă române a certificatelor de căsătorie italiene, vor putea fi ridicate numai de la Sediul Secţiei Consulare a Ambasadei României din Italia, personal de către soţul cetăţean român care a formulat cererea sau de către o persoană împuternicită cu procură specială.

 

Taxele consulare încasate pentru înscrierea certificatului de căsătorie italian în registrele de stare civilă româneşti:

 

●  Pentru înscrierea certificatelor de căsătorie eliberate de autorităţile italiene în registrele de stare civilă româneşti, în termen de până la 6 luni de la data căsătoriei – cu prezentarea extrasului actului de căsătorie italian model internaţional (plurilingv) sau a extrasului actului de căsătorie italian (altul decât modelul internaţional), tradus în limba română de către un traducător autorizat şi apostilat conform prevederilor Conventiei de la Haga din 1961 – 95 euro;

● Pentru înscrierea certificatelor de căsătorie eliberate de autorităţile italiene în registrele de stare civilă româneşti, în termen de peste 6 luni de la data căsătoriei – cu prezentarea extrasului actului de căsătorie italian model internaţional (plurilingue) sau a extrasului actului de căsătorie italian (altul decât modelul internaţional), tradus în limba română de către un traducător autorizat şi apostilat conform prevederilor Conventiei de la Haga din 1961 – 140 euro;

La aceste taxe se adauga suma fixa reprezentând costurile de organizare ale acţiunii.

 

IV. Procurarea de documente din România.

La cererea persoanelor interesate, pot fi obţinute, prin intermediul misiunii diplomatice, din România următoarele documente:

 • Duplicate ale certificatelor de stare civilă din România (certificate de naştere, căsătorie, deces);
 • Certificatul de cazier judiciar;

Taxele consulare încasate pentru obţinerea de documente din România:

 • Obţinerea unui duplicat al certificatelor de stare civilă româneşti – 50 euro la care adăugă suma fixă reprezentând costurile de organizare ale misiunii;
 • Procurarea certifícatului de cazier judiciar – 35 euro la care se va adăugă suma fixă reprezentând costurile de organizare ale misiunii.
 • Apostilarea certificatelor de stare civilă româneşti sau a certificatului de cazier judiciar – 35 euro la care se va adăugă  suma fixă reprezentând costurile de organizare ale acţiunii.