[adning id="34187"]
[adning id="33913"]

Cu permisul de conducere românesc în Europa

      În Uniunea Europeană este permisă conducerea vehiculelor într-un stat diferit de cel unde a fost eliberat carnetul de conducere, fără obligaţia de preschimbare, chiar şi în cazul obţinerii rezidenţei de către conducător în statul respectiv. Circulara nr.31 din 28 mai 1999 (G.U. nr.154 din 03.07.1999) reglementează circulaţia în Italia, cu permise eliberate de State membre ale Uniunii Europene, şi se aplică şi permiselor de conducere eliberate în România.
       Se poate solicita preschimbarea permisului românesc într-un permis italian sau recunoaşterea permisului (care se concretizează în eliberarea unui autocolant de aplicat pe document, printr-o procedură mai simplă faţă de cea a preschimbarii). În ambele cazuri, cererile se prezintă la birourile provinciale ale Circulaţiei civile (ufficio della motorizzazione civile).
      Oficiul consular nu are competența de a elibera permise de conducere românești. Acestea pot fi eliberate de Serviciul Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din localitatea de domiciliu.

ATESTATUL DE AUTENTICITATE

      Începând cu luna iunie 2020, persoanele care doresc să-și convertească permisele de conducere românești în permise de conducere italiene nu vor mai avea nevoie de atestatul de autenticitate, solicitat uneori de birourile Autorității Rutiere (Motorizzazione Civile).
       Ministerul Transporturilor italian reamintește direcțiilor regionale că, în conformitate cu Directiva 2006/126/CE, nu este necesar acest atestat pentru procedura conversiei permiselor, autoritățile competente din fiecare stat urmând a face verificări prin intermediul unui sistem electronic integrat.
       Dacă întâmpinați dificultăți nu ezitați să prezentați circulara de la link-ul de mai jos la oficiul Motorizzazione Civile.

PROCURA

       În cazul în care nu aveți rezidența în Italia și doriți eliberarea unui permis de conducere românesc cu o nouă valabilitate administrativă sau a unui duplicat al permisului de conducere, ca urmare a pierderii, furtului sau schimbării numelui și nu puteți să mergeți personal în România, misiunea diplomatică poate autentifica o procură prin care să împuterniciți o altă persoană să întreprindă demersurile necesare în locul dumneavoastră.
Documente necesare:
 • document de identitate românesc valabil (carte/buletin de identitate, pașaport)
 • 5 fotografii cu bandă albă, în format 3,5 x 3,85 cm
 • copia documentului de identitate al împuternicitului SAU datele de identificare ale acestuia (nume complet, CNP, locul nașterii, domiciliul, seria și nr. cărții de identitate)
Serviciul este scutit de la plata taxelor consulare.
NOTĂ: Împuternicitul va trebui să prezinte în România următoarele documente:
 • Procura autentificată de consulat;
 • 1 fotografie certificată de consulat;
 • Cererea privind eliberarea permisului de conducere (se completează la consulat);
 • Copie a actului de identitate românesc al titularului, din care rezultă că acesta are domiciliul în România, certificată de consul;
 • Actul de identitate al mandatarului;
 • Dovada plății taxelor aferente eliberării permisului de conducere;
 • Permisul de conducere, în original, în situația în care se află în posesia titularului;
 • Dacă se solicită un permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă, înainte sau după data expirării acestuia, documentul emis de o unitate medicală autorizată, în original, din care rezultă că titularul este apt din punct de vedere medical să conducă autovehicule din categoria pentru care solicită permisul de conducere. Dacă documentul medical este emis de autoritățile italiene, acesta va trebui apostilat la prefectura italiană și însoțit de o traducere legalizată în limba română (dacă traducere se efectuează în Italia, va trebui apostilată și traducerea).

TRADUCEREA

În anumite situații, autorităţile italiane pot solicita traducerea permisului de conducere românesc. Acesta se poate efectua de către consulat sau de către un traducător autorizat.
Documente necesare:
 • Document de identitate românesc valabil (carte/buletin de identitate, pașaport)
 • Permisul de conducere, în original;
Serviciul este scutit de la plata taxelor consulare.
Comunicat al Ambasadei României la Roma

Lasă un răspuns