[adning id="34187"]
[adning id="33913"]

Am „decât” o vorbă să-ți mai spun

Oare cum a apărut tendinţa de folosire curentă a lui „decât“, în propoziţii afirmative, cu sensul adverbelor restrictive „doar“ sau „numai“? Se ştie că abaterea a fost observată de mai multă vreme în limba vorbită în sudul ţării. Cum de s-a extins această greşeală la un număr atât de mare de persoane cu şcolaritate completă?

Să analizăm mai întâi aceste trei adverbe restrictive.
  1.  NUMAI (folosit în propoziţii afirmative): „(Indică restricţia sau exclusivitatea) Nu mai mult de(cât)…, nu altceva sau altcineva decât…, nimeni sau nimic în afară de…, nu altfel decât…, nu altă dată sau în altă împrejurare decât…, nu în alt loc decât…, nu în alt scop sau din altă cauză decât…; doar; exclusiv.“, cf. DEX, 2009.
 
„Acest Alexandru vodă au domnit numai 2 luni şi 3 săptămâni.“, Gr. Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, 1641
 
  1. DOAR (folosit în propoziţii afirmative): „(Exprimă ideea unei delimitări sau restricţii) Numai. Stai doar o clipă!“, cf. DEX, 2009.
 

„Oi putea dzice că săracŭ nu să afla pre acéle vrémi, doară care nu-şi vrea să aibă.“ Miron Costin, Letopiseţul Ţării Moldovei, 1674

  1. DECÂT (folosit în propoziţii negative): „(Restrictiv, în construcţii negative) Numai.“, cf. DEX, 2009.
 
„În acest pas greu în care nesocotinţa sa îl aruncase, neavând cu sine decât 10 mii oameni, el căută a scăpa prin virtutea sa şi hotărî a se împotrivi bărbăteşte la armia nenumărată a tătarilor ce s-apropia.“, N. Bălcescu, Românii supt Mihai-voievod Viteazul, 1860
 
„Noi, însă, în pretenţie de a ne civiliza, am lepădat tot ce era bun pământesc şi n-am păstrat decât abuzurile vechi, înmulţindu-le cu abuzurile nouă a unei rău înţelese şi mincinoase civilizaţii.“, M. Kogălniceanu, Tainele inimii, 1849
 

„Nu se mai auzea decât mestecatul vitelor.“, A. Holban, Romanul lui Mirel, 1929

Să exemplificăm acum abaterea. „Decât“ apare în mod eronat (substituindu-l pe „doar“ sau „numai“), în propoziţii afirmative, ca restrictiv al unui nominal (substantiv sau substitut al acestuia).
 
„Mai sunt decât câteva minute.“ (Naţional TV, 23 nov. 2007) – corect: „Mai sunt doar câteva minute.“ „ţinând cont că ţi-am arătat decât materialul“
 
(Prima TV 19.VI.2011) – corect: ţinând cont că nu ţi-am arătat decât materialul / ţinând cont că ţi-am arătat numai materialul / ţinând cont că ţi-am arătat doar materialul.“ „tu ai ales decât unul-doi“ – corect: tu nu ai ales decât unul-doi (Prima TV, 18.III.2016)
 
Şi o perlă ca aceasta, probabil rară: „nu eraţi decât doar doi“ (Kanal D, 2.XI.2016) – corect: nu eraţi decât doi / eraţi doar doi.“
 
Cu toate că lingviştii ne spun că nu-i văd noima, eu presupun că folosirea aceluiaşi adverb restrictiv („decât“), şi în propoziţiile afirmative pare, în mintea multora, o soluţie mai economică, scutindu-i de efortul de a-şi supraveghea exprimarea.
 

La urma urmei nu este decât o chestiune de agramatism, Dumnezeu ştie ce o mai fi şi asta!

Adevărul

Lasă un răspuns