[adning id="34187"]
[adning id="33913"]

Drepturile badantelor și menajerelor după încetarea contractului de muncă

Raportul de muncă poate înceta prin libera voinţă a muncitorului şi a angajatorului, cu condiţia să se acorde un preaviz legal celeilalte părţi.

Preavizul –  În caz de concediere, pentru raportul de muncă cu un program de lucru de peste 25 de ore pe săptămână, preavizul acordat va trebui să fie de:

15 zile calendaristice, până la cinci ani de vechime în muncă la acelaşi angajator;

30 de zile calendaristice, peste cinci ani de vechime în muncă la acelaşi angajator.

Pentru raportul de muncă cu un program de lucru de până la 25 de ore pe săptămână, preavizul va trebui să fie de:

8 zile calendaristice, până la doi ani de vechime în muncă;

15 zile calendaristice, peste doi ani de vechime în muncă.

În schimb, în caz de demisie, muncitorului care nu lucrează în perioada de preaviz, îi este reţinută din lichidare suma care i-ar fi revenit în această perioadă.         

Preavizul se va trimite în scris, cu recomandată cu confirmare de primire pentru a evita contestaţii din partea angajatorului.

În caz de demisie: dacă lucrătorul nu respectă preavizul legal, zilele nelucrate vor fi reţinute din lichidare sau din ultimul salariu.

În caz de concediere: dacă angajatorul nu comunică preavizul sau nu-i permite să lucreze, va fi obligat să-i plătească angajatului toate zilele.

TFR (Lichidarea) – Observaţie: Există posibilitatea ca TFR să fie plătit în fiecare an, dacă acest lucru este solicitat de muncitor sau de angajator, în urma obţinerii acordului celeilalte părţi.

plata retribuţiei pentru ultima lună lucrată,

fracţiunea din al 13-lea salariu (dacă nu a fost acordată),

plata concediului de odihnă neefectuat.

Atenţie: Toate aceste drepturi trebuie acordate de către angajator. În cazul refuzului angajatorului, în vederea obţinerii recunoaşterii drepturilor dvs. salariale, potrivit legislaţiei în vigoare, puteţi să demaraţi procedura facultativă de conciliere (e necesar să vă adresaţi Direcţiei Teritoriale de Muncă, unde trebuie să depuneţi o cerere) sau să încercaţi soluţionarea problemei de muncă pe cale sindicală. Este important să deţineţi documente doveditoare şi să aveţi posibilitatea să indicaţi martori (inclusiv datele de contact ale acestora).

Indemnizaţia de şomaj NASPI se acordă lucrătorilor (inclusiv ucenicilor; lucrătorilor – asociaţi din cadrul cooperativelor care au un raport de muncă salariată; personalul artistic cu contract de muncă salariată) în următoarele condiţii:

şi-au pierdut involuntar locul de muncă, începând cu 01 mai 2015; NASPI nu se acordă lucrătorilor:

care şi-au dat demisia (cu excepţia demisiei pentru justă cauză / în timpul perioadei de protecţie a maternităţii la locul de muncă – 300 de zile de la data presupusă a naşterii)

sau

al căror raport de muncă a încetat prin acordul părţilor (cu excepţia situaţiei în care s-a ajuns la această decizie în cadrul parcurgerii tentativei de conciliere a unui litigiu de muncă realizată de Direcţia Teritorială de Muncă);

Au minim 13 săptămâni de contribuţii pentru şomaj, în ultimii 4 ani anteriori pierderii locului de muncă;

Au lucrat efectiv minim 30 de zile, în ultimele 12 luni anterioare pierderii locului de muncă, perioadă în care să fi fost plătită cel puţin contribuţia minimă.

NASPI se plăteşte lunar, pentru jumătate din săptămânile lucrate (în care lucrătorul a fost asigurat împotriva şomajului) în ultimii 4 ani. Nu sunt luate în considerare perioadele de asigurare care au fost luate deja în calcul la acordarea unor prestaţii de şomaj anterioare.

Pentru a putea beneficia de NASPI, lucrătorii aflaţi în situaţiile prezentate mai sus, trebuie să prezinte cererea la INPS, în termenul limită de 68 de zile de la pierderea locului de muncă.

Te-ar putea interesa și:

Informații utile pentru colf, badante și baby sitter

Ce trebuie să știu atunci când angajatorul dorește sa mă concedieze?

Drepturile muncitorilor români în Italia

 

 

Lasă un răspuns