[adning id="34187"]
[adning id="33913"]

EXCLUSIV PENTRU ROMÂNII DIN SARDINIA – Consulat itinerant la OLBIA 16 – 19 noiembrie 2015

Senza titolo-1

În cadrul programului „Consulat itinerant 2015”, organizat de Ambasada României în Italia, în perioada 16-19 noiembrie 2015, reprezentanţi ai Secţiei Consulare se vor deplasa în Sardinia, la Olbia, pentru a oferi asistenţă şi servicii consulare cetăţenilor români din această regiune a Italiei.

Accesul se va face pe bază de programare prealabilă, care poate fi solicitată la Secţia Consulară a Ambasadei României de la Roma, la adresa de e-mail:roma.itinerant@gmail.com sau pe fax la nr.:0039/0683523366;

ATENTIE ! : Dacă aţi solicitat o programare înainte de publicarea prezentului anunţ, vă rugăm să o retransmiteţi. Programările vor putea fi făcute până la data de 8 noiembrie inclusiv.

Având în vedere modalitatea de funcţionare a sistemului de management al serviciilor consulare, vă adresăm rugămintea ca la momentul solicitării programării, să precizaţi următoarele:

 • numele şi prenumele solicitantului;
 • serviciul consular solicitat (ex: stare civilă, acte notariale, documente de călătorie etc);
 • localitatea de rezidenţă din Sardinia;
 • data naşterii;
 • prenumele părinţilor (solicitantului);
 • adresa de domiciliu din Romania (în cazul persoanelor care deţin C.I. românească) sau adresa de domiciliu din Sardinia (în cazul persoanelor care deţin paşapoarte cu domiciliul in Italia);
 • seria şi numărul documentului de identitate românesc(C.I sau paşaport);
 • numărul de telefon (obligatoriu) !!!  – In cazul in care veti solicita o programare, urmează să fiţi contactaţi telefonic de către Ambasadă pentru detalii.

CAF Tiburtina

Persoanele programate se vor prezenta la următoarea adresă: Sediul CGIL din Olbia:    Via del Piave  nr. 44, CAP 07026;

Programul de lucru cu publicul este: marti 17 noiembrie 2015 între orele 09.00 – 17.00 si miercuri 18 noiembrie 2015 între orele 10.00 – 15.00;

Joi 19 noiembrie vor avea loc vizite la cetăţenii români deţinuţi în penitenciarele din Italia şi întâlniri cu autorităţile locale;

Recomandăm cetăţenilor români care vor solicita servicii consulare, să se prezinte cu documentele de identitate româneşti valabile şi/sau actele de stare civilă în original şi fotocopie.

 

SERVICII CONSULARE CARE VOR PUTEA FI EFECTUATE:

I. Acte notariale care produc efecte juridice în România:

Persoana interesată va prezenta paşaportul / cartea de identitate sau titlul de călătorie româneşti valabile şi  în cazul unei împuterniciri, trebuie să cunoască datele de identificare ale persoanei pe care o împuterniceşte (nume, prenume, data şi locul naşterii, adresa de domiciliu, codul numeric personal, seria şi numărul documentului de identitate);

1. Procura pentru obţinerea cărţii de identitate româneşti:

Sunt necesare, în plus, 4 fotografii ale titularului, pe fond alb, mărimea 3/4 cm. ,având la bază o bandă albă de 7 mm; taxa consulară – 60 Euro;

2. Procură specială autentică pentru alte scopuri bine determinate (vanzare, închiriere, dezbaterea succesiunii în România etc. )

La data solicitării programării se va specifica care este obiectul exact al mandatului şi vor fi înaintate docuemntele solicitate de către Ambasadă în vederea redactării şi autentificării procurii, taxa consulară – 60 Euro;

3. Autentificarea unor declaraţii pe proprie răspundere sau privind acordul la călătoria minorului în străinătate însoţit de o altă persoană fizică majoră.

Sunt necesare: paşaportul sau cartea de identitate, româneşti valabile ale declarantului, datele de identificare ale minorului (nume, prenume, data şi locul naşterii şi CNP) şi datele de identificare ale persoanei cu care minorul urmează să călătorească în străinătate (nume, prenume, data şi locul naşterii şi CNP) în cazul declaraţiei privind acordul la călătoria minorului în străinătate.                      Taxa consulară – 60 Euro;

4. Legalizarea semnăturii părţilor de pe înscrisuri sub semnătură privată;

La data solicitării programării, se va aprecia dacă pentru valabilitatea actului notarial solicitat acesta trebuie sau nu să îmbrace o formă autentică. Dacă forma autentică nu este cerută ad-validitatem,  la solicitarea părţilor actul notarial se va putea redacta şi sub forma unui înscris sub semnătură privată cu legalizarea semnăturii părţilor de către Ambasadă, taxa consulară – 50 Euro;

5. Efectuarea sau legalizarea traducerilor;

La data solicitării programării se va specifica natura documentului care trebuie tradus, taxa consulară – 70 de euro;

Atentie ! se efectuează traduceri numai din limba română în limba italiană, numai după documente originale si doar pentru o categorie limitată de acte;

 

II Documente de călătorie

1. TITLU DE CĂLĂTORIE – documente necesare (ADULT)

 • documente de identitate româneşti expirate – paşaport sau carte de identitate, ÎN ORIGINAL şi copie,
 • în cazul în care paşaportul/cartea de identitate au fost furate, solicitantul trebuie să prezinte, ÎN ORIGINAL şi copie, raportul organelor de poliţie eliberat în urma declaraţiei de furt;
 • în cazul în care paşaportul / cartea de identitate au fost pierdute, solicitantul va da o declaraţie privind pierderea acestora în faţa consulului;
 • orice alte documente de identitate sau de stare civilă, eliberate de autorităţile române (carte de alegător, certificat de naştere/căsătorie, permis conducere auto, livret militar, diploma de studii cu fotografie, ÎN ORIGINAL şi copie);
 • taxa consulară: 65 euro;

 

2. TITLU DE CĂLĂTORIE – documente necesare (MINOR)

Cererea privind eliberarea titlului de călătorie pentru minori sub 14 ani se formulează de către ambii părinţi, de părintele supravieţuitor, de părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, sau, după caz, de reprezentantul legal.

 • dacă minorul a împlinit 14 ani, este obligatorie prezenţa acestuia. Pentru minorul sub 14 ani, părinţii pot prezenta 2 fotografii tip paşaport;
 • certificatul de naştere românesc al copilului sau extrasul de nastere al minorului (apostilat de autoritatile locale) ori extrasul actului de naștere, model internațional (plurilingv) din care să rezulte numele părinţilor, în original şi copie,
 • documentele de identitate româneşti valabile (paşaport/carte de identitate) ale părinţilor,în original şi copie,
 • certificat de căsătorie/hotărâre de divorţ definitivă şi irevocabilă/certificat de deces ale părinţilor în original şi copie (dacă este cazul),
 • declaraţia de acord a părinţilor pentru efectuarea titlului de călătorie în cazul minorului de peste 14 ani.
 • taxa consulară: GRATUIT pentru minorii cu vârsta de până la 6 ani;

65 euro- pentru minorii cu vârsta cuprinsă între 6-18 ani;

 

ATENŢIE ! Este necesar să solicitaţi ca perioada maximă de valabilitate de  30 de zile a titlului de călătorie să corespundă cu perioada în care intenţionaţi să vă deplasaţi în România.
3. PAŞAPOARTE

 

NOTĂ:

În conformitate cu Legea nr.248/2005 art.34, cetăţeanul român care îşi stabileşte domiciliul în străinătate are obligaţia să predea actul de identitate care atestă existenţa domiciliului în România (cartea de identitate sau buletin), emis de autorităţile române.

 

 1. Paşaport pentru cetăţenii români cu domiciliul în România -ADULŢI- documente necesare:
  • cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, ÎN ORIGINAL şi copie;
  • paşaportul anterior, dacă este cazul;
  • în cazul FURTULUI paşaportului este necesară prezentarea dovezii eliberate de organele de poliţie;
  • în cazul DISTRUGERII se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat;
  • în cazul PIERDERII se va completa o declaraţie la sediul oficiului consular;
  • certificatul de naştere românesc, ÎN ORIGINAL;
  • certificatul de căsătorie românesc, ÎN ORIGINAL; (pentru cei căsătoriţi şi pentru cei văduvi),
  • hotărârea de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă, ÎN ORIGINAL (pentru cei divorţaţi),
  • certificatul de deces românesc al soţului/soţiei, ÎN ORIGINAL (pentru cei văduvi);
  • taxa consulară este de 100 euro;
 2. Paşaport pentru cetăţeni români MINORI în vârstă de peste 14 ani cu domiciliul în România – documente necesare:
  • cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate în termen de valabilitate, ÎN ORIGINAL şi copie.
  • paşaportul anterior, dacă este cazul;
  • certificatul de naştere românesc, ÎN ORIGINAL;
  • certificatul de căsătorie românesc al părinţilor, ÎN ORIGINAL;
  • certificatul de deces, hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă, ÎN ORIGINAL; dacă este cazul;
  • actele de identitate româneşti valabile ale părinţilor (carte de identitate/paşaport CRDS) ÎN ORIGINAL ;
  • declaraţia ambilor părinţi, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă, sau, după caz, a reprezentantului legal, care să ateste acordul pentru eliberarea unui paşaport simplu pentru minor cu precizarea adresei de domiciliu Declaraţiile se dau în faţa consulului;
  • taxa consulară este de 100 euro;
 3. Paşaport pentru MINORI sub 14 ani cetăţeni români cu domiciliul în România – documente necesare:
  • Cererea privind eliberarea paşaportului se formulează de către ambii părinţi, de părintele supravieţuitor, de părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă sau de reprezentantul legal. Cererea poate fi formulată de către unul dintre părinţi atunci când este împuternicit de către celălalt părinte prin procură specială, autentificată în ţară de către notarul public, iar în străinătate de oficiile consulare ale României. Atunci când niciunul dintre părinţi nu se poate prezenta, cererea poate fi formulată de către o persoană împuternicită de părinţi, prin procură specială. Procura specială se prezintă ÎN ORIGINAL.
  • certificatul de naştere românesc, ÎN ORIGINAL ;
  • paşaportul anterior, dacă este cazul;
  • actele de identitate româneşti valabile ale părinţilor sau ale persoanei împuternicite (carte de identitate/paşaport CRDS) ÎN ORIGINAL ;
  • certificatul de căsătorie românesc al părinţilor, ÎN ORIGINAL ;
  • certificatul de deces, hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă, ÎN ORIGINAL ;
  • taxa consulară este de 100 euro;
 4. Paşaport pentru cetăţenii români cu domiciliul în ITALIA-ADULŢI- documente necesare:
  • permisul de şedere sau atestatul de înscriere în registrul de populaţie rezidentă eliberat de autorităţile locale din Italia;
  • certificatul de rezidenţă eliberat de autorităţile locale, ÎN ORIGINAL;
  • cartea de identitate italiană, ÎN ORIGINAL ;
  • certificatul de naştere românesc, ÎN ORIGINAL ;
  • certificatul de căsătorie românesc, ÎN ORIGINAL (pentru cei căsătoriţi şi pentru cei văduvi);
  • hotărârea de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă, ÎN ORIGINAL (pentru cei divorţaţi);
  • certificatul de deces românesc al soţului/soţiei, ÎN ORIGINAL ;
  • paşaportul anterior, dacă este cazul;
  • buletinul sau cartea de identitate românească, ÎN ORIGINAL;
  • taxa consulară este de 100 euro;
 5. Paşaport pentru MINORII cetăţeni români cu domiciliul în Italia -documente necesare:
  • permisul de şedere sau atestatul de inscriere în registrul de populaţie rezidentă de la primăria malteză al părinţilor, în care să fie inclus minorul, sau având ca titular minorul, ÎN ORIGINAL;
  • certificatul de rezidenţă pe numele minorului, ÎN ORIGINAL;
  • cartea de identitate iatalaină, pentru minorii care au împlinit vârsta legală pentru a deţine o carte de identitate, ÎN ORIGINAL;
  • certificatul de naştere românesc,ÎN ORIGINAL;
  • certificatul de căsătorie românesc al părinţilor, ÎN ORIGINAL;
  • hotărârea de divorţ, rămasă definitivă şi irevocabilă, ÎN ORIGINAL din care să rezulte cărui parinte i-a fost încredinţat copilul, dacă este cazul;
  • certificatul de deces românesc al părintelui (în cazul în care un părinte este decedat), ÎN ORIGINAL;
  • cărţile de identiate româneşti/paşapoartele CRDS ale părinţilor, ÎN ORIGINAL;
  • declaraţia de acord a părinţilor pentru efectuarea paşaportului pentru minorii cu vârsta de peste 14 ani;
  • Pentru minorul de peste 14 ani este necesară o declaraţie din care să rezulte că nu este posesor de carte de identitate românească, dacă este cazul;
  • taxa consulară este de 100 euro;

În cazul în care unul dintre părinţi deţine paşaport CRDS, sau are adresa de domiciliu în alt judeţ din România, este necesară o declaraţie a părinţilor privind adresa de domiciliu a minorului.

 

IMPORTANT!

 • Cererile pentru eliberarea paşapoartelor se depun personal.
 • Prezenţa solicitanţilor este obligatorie pentru prelevarea datelor biometrice.
 • Se eliberează paşaport individual şi pentru minori. Minorul nu poate fi inclus în paşaportul părinţilor.
 • Paşapoartele electronice nu se efectuează în regim de urgenţă.
 • Paşapoartele model 2001 rămân valabile până la expirarea termenului.
 • La cerere, paşapoartele pot fi remise către titulari prin serviciul de curierat rapid şi securizat, cu suportarea cheltuielilor şi contractarea serviciului de curierat de către aceştia.
 • Paşapoartele pot fi ridicatre şi de la sediul  Secţiei Consulare a Ambasadei României din Italia de luni până vineri între orele 9,00-10,00, fără programare, prezentând chitanţa şi un document românesc valabil sau prin remitere la adresa solicitantului în condiţiile mai sus menţionate;

 

III Acte de stare civilă

Înscrierea în registrele de stare civilă a certificatelor de naştere sau de căsătorie pentru cetăţenii români născuţi în Italia sau pentru căsătoriile încheiate în Italia va fi posibilă numai cu verificarea prealabilă a documentelor de stare civilă de către consul şi dacă acestea respectă condiţiile impuse de Legea română pentru efectuarea înscrierii.

 

1. Înscrierea certificatului de naştere italian  – documente necesare:

 • Cerere de înscriere a certificatului de naștere în registrele de stare civilă românești (formularul se obține de la consulat);
 • Declarație că nu s-a mai solicitat înscrierea sau transcrierea în registrele de stare civil românești (formularul se obține de la consulat);
 • Declarație privitoare la domiciliul copilului (formularul se obține de la consulat);
 • Extrasul actului de naștere italian model internațional (plurilingv) eliberat în baza Convenției referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă de la Viena din 8 septembrie 1976 care nu trebuie să aibă aplicată apostila și nici nu trebuie tradus în limba română sau extrasul actului de naștere italian în care sunt menționaţi şi părinții minorului apostilat conform Convenției de la Haga din 5 octombrie 1961 la prefectura locală, care trebuie să fie tradus în limba română (traducerea se face la un traducator autorizat sau de către secţia consulară);
 • Se recomandă extrasul actului de naștere model internațional (plurilingv) să fie prezentat în original + 2 copii;
 • Certificatele de naștere româneşti ale părinților, dacă unul dintre părinţi este cetăţean străin,  emise în limba italiană sau într-o limbă de circulaţie internaţională ori traduse în limba română –                 original + două copii;
 • Certificatul de casătorie românesc (pentru cei căsătoriți) – original + 2 copii;
 • Hotărârea de divorț românească (dacă părinții sunt divorțati) cu mențiunea “definitivă și irevocabilă”- original + 2 copii;
 • Cărțile de identitate românești sau pentru părinţii cetăţeni străini, cele emise de autorităţile statului de origine iar în lipsa lor, pașapoartele părinților însoțite de o declarație pe proprie răspundere privitoare la adresa de domiciliu exactă (în termen de valabilitate) – original + 2 copii;

Condiţii ce trebuie îndeplinite pentru depunerea dosarului :

 1. Dosarul poate fi depus de un singur părinte, cetățean român, care se va prezenta și la ridicarea certificatului de naștere. De regulă certfificatul de naștere se ridică  în termen de o săptămână de la depunerea dosarului. În cazul în care petentul nu se prezintă în maxim trei luni de la depunere pentru ridicarea certificatului de naștere, acesta va fi trimis în România și se va putea ridica numai de la Direcția de Stare Civilă a Sectorului 1 București.
 2. NU este necesară prezența copilului la depunerea documentelor și nici la ridicarea certificatului;
 3. Traducerea certificatului italian, în situaţia în care acesta nu este model plurilingv, se poate realiza de către un traducător autorizat sau de către secţia consulară;;
 4. În cazul în care unul dintre părinți nu este cetățean român, certificatul de naștere al acestuia trebuie să fie emis în limba italiană, o altă limbă de circulaţie internaţională sau  tradus în limba română;
 5. Daca părinții sunt căsătoriți în străinătate, este obligatorie transcrierea/înscrierea căsătoriei în registrele de stare civila româneşti înainte sau concomitent cu solicitarea înscrierii certificatului de naștere pentru minor.
 6. ATENŢIE ! Certificatele de naştere  româneşti rezultate ca urmare a înscrierii în registrele de stare civilă române a certificatelor de naştere italiene, vor putea fi ridicate numai de la Sediul Secţiei Consulare a Ambasadei României din Italia, personal de către părintele care a făcut cererea sau de către o persoană împuternicită cu procură specială autentică.

Taxele consulare încasate pentru înscrierea certificatului de naştere italian în registrele de stare civilă românești

● Pentru înscrierea certificatelor de naştere eliberate de autorităţile italiene în registrele de stare civilă româneşti, în termen de până la 6 luni de la înregistrarea nașterii la autoritățile locale – cu prezentarea extrasului actului de naștere italian model internațional (plurilingv) sau extrasul actului de naștere italian (altul decât modelul internaţional), tradus în limba română de către un traducător autorizat şi apostilat conform prevederilor Conventiei de la Haga din 1961 – GRATUIT;

În cazul în care nu puteti apela la un traducător autorizat, traducerea se poate efectua de către Secţia Consulară,  pentru care se percepe taxa de 30  Euro.

●  Pentru înscrierea certificatelor de naştere eliberate de autorităţile italiene în registrele de stare civilă româneşti, în termen de peste 6 luni de la înregistrarea nașterii la autoritățile locale – cu prezentarea extrasului actului de naștere italian model internațional (plurilingv) sau extrasul actului de naștere italian (altul decât modelul internaţional), tradus în limba română de către un traducător autorizat şi apostilat, taxa este de 140 euro;

În cazul în care nu puteti apela la un traducător autorizat, traducerea se poate efectua de către Secţia Consulară,  pentru care se percepe taxa de 30  Euro.

 

 1. Înscrierea certificatului de căsătorie italian – documente necesare:

 

 • Cerere de înscriere a certificatului de căsătorie în registrele de stare civilă românești (formularul se obține de la consulat);
 • Declarație că nu s-a mai solicitat înscrierea sau transcrierea în registrele de stare civil românești (formularul se obține de la consulat);
 • Declarație privitoare la numele soţilor după căsătorie (formularul se obține de la consulat) şi este necesară  numai în situaţia în care pe certificatul străin de căsătorie nu este înscris numele soţilor;
 • Declaraţie privind regimul legii aplicabile căsătoriei, pentru căsătoriile încheiate după 01.10.2011 (formularul se obține de la consulat);
 • Extrasul actului de căsătorie italian model internațional (plurilingv) eliberat în baza Convenției referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă de la Viena din 8 septembrie 1976 care nu trebuie să aibă aplicată apostila și nici nu trebuie tradus în limba română, sau extrasul actului de căsătorie italian eliberat de autorităţile locale,  apostilat conform Convenției de la Haga din 5 octombrie 1961 la prefectura locală;
 • se recomandă extrasul actului de căsătorie model internațional (plurilingv) care trebuie prezentat în original + 2 copii.
 • Certificatele de naștere ale soților. În cazul soțului cetăţean străin, extrasul actului de naștere prezentat trebuie să fie emis în limba italiană sau în altă  limbă de circulaţie internaţională ori tradus în limba română şi să  conțină numele şi prenumele părinților – original + două copii;
 • Dovada de încetare a căsătoriei anterioare (dacă este cazul: hotărârea de divorț cu mențiunea “definitivă și irevocabilă”, certificatul de naștere cu mențiunea de căsătorie și divorț, certificatul de divorț sau certificatul de căsătorie și de deces al fostului soț) – original + 2 copii;
 • Cărțile de identitate românești sau pentru soţi cetăţeni străini, cele emise de autorităţile statului de origine iar în lipsa lor, pașapoartele soţilor însoțite de o declarație pe proprie răspundere privitoare la adresa de domiciliu exactă (în termen de valabilitate) – original + 2 copii;

 

Condiiţii ce trebuie îndeplinite pentru depunerea dosarului:

 1. La depunerea dosarului este obligatorie prezența la consulat a ambilor soți. Certificatul poate fi ridicat doar de unul dintre soți, cetățean român. De regulă certfificatul de căsătorie se ridică în termen de o săptămână de la depunerea dosarului. În cazul în care petentul nu se prezintă în maxim trei luni de la depunere pentru ridicarea certificatului de căsătorie, acesta va fi trimis în România și se va putea ridica numai de la Direcția de Stare Civilă a Sectorului 1 București.
 2. Traducerea certificatului italian, în situaţia în care acesta nu este model plurilingv se va  realiza de către un traducător autorizat sau poate fi realizată de către secţia consulară; ;
 3. În cazul în care unul dintre soți nu este cetățean român, certificatul de naștere al acestuia trebuie să fie emis într-o limbă de circulaţie internaţională sau să fie tradus în limba româna;
 4. ATENŢIE ! Certificatele de căsătorie româneşti rezultate ca urmare a înscrierii în registrele de stare civilă române a certificatelor de căsătorie italiene, pot fi ridicate numai de la Sediiul Secţiei Consulare a Ambasadei României din Italia, personal de către soţul cetăţean român care a formulat cererea sau de către o persoană împuternicită cu procură specială.

Taxele consulare încasate pentru înscrierea certificatului de căsătorie italiene în registrele de stare civilă românești:

 

●   Pentru înscrierea certificatelor de căsătorie eliberate de autorităţile italiene în registrele de stare civilă româneşti, în termen de până la 6 luni de la data căsătoriei – cu prezentarea extrasului actului de căsătorie italian model internațional (plurilingv) sau a extrasului actului de căsătorie italian (altul decât modelul internaţional), tradus în limba română de către un traducător autorizat şi apostilat conform prevederilor Conventiei de la Haga din 1961 – 95 euro;

În cazul în care nu puteti apela la un traducător autorizat, traducerea se poate efectua de către Secţia Consulară,  pentru care se percepe taxa de 30  Euro.

● Pentru înscrierea certificatelor de căsătorie eliberate de autorităţile italiene în registrele de stare civilă româneşti, în termen de peste 6 luni de la data căsătoriei – cu prezentarea extrasului actului de căsătorie italian model internațional (plurilingv) sau a extrasului actului de căsătorie italian (altul decât modelul internaţional), tradus în limba română de către un traducător autorizat şi apostilat conform prevederilor Conventiei de la Haga din 1961 – 140 euro;

În cazul în care nu puteti apela la un traducător autorizat, traducerea se poate efectua de către Secţia Consulară,  pentru care se percepe taxa de 30  Euro.

 

IV. Procurarea de documente din România

La cererea persoanelor interesate, pot fi obţinute, prin intermediul misiunii diplomatice, din România următoarele documente:

 • Duplicate ale certificatelor de stare civilă din România (certificate de naștere, căsătorie, deces)
 • Certificatul de cazier judiciar;
 • Extrase ale actelor de naştere, căsătorie sau deces;

Taxele consulare încasate pentru obținerea de documente din România:

 • Obținerea unui duplicat al certificatelor de stare civilă româneşti sau a extraselor acestora – 50 euro;
 • Procurarea certifícatului de cazier judiciar – 35 euro;
 • Apostilarea certificatelor de stare civilă româneşti sau a certificatului de cazier judiciar – 35 euro;