[adning id="34187"]
[adning id="33913"]

Ghid de folosire a virgulei în limba română

Virgula, bat-o vina, dă multe bătăi de cap în scrierea ei. Pusă, nepusă, pusă greșit, cu spațiu după cuvânt, între subiect și predicat…  – folosirea acesteia poate crea transpirație, situații dintre cele mai hilare sau chiar periculoase. Regulile sunt complicate mai ales pentru cei care au lipsit la anumite ore de gramatică din școala generală.

Iată câteva reguli de ținut minte și aplicat în practică:

Legendă:

, – arată folosirea virgulei,

_ – arată lipsa virgulei.

1. Părțile de vorbire sau propozițiile legate prin şisau ori ori, în principiu, nu se despart prin virgulă. Există excepţii, ca în următoarele exemple: „O să vin şi eu, şi sora mea”, „O să mă ajute ori Ionel, ori Gică”, „Sau noi eliberăm camera, sau voi nu mai veniţi”.

Părțile de vorbire sau propozițiile se despart prin virgulă legate prin: nicidariarînsăcidar şiprecum şideciprin urmareașadarîn concluzie.

2. Se despart prin virgulă propozițiile coordonate juxtapuse.

“Nourii curg, raze-a lor șiruri despică”.

Se despart prin virgulă propozițiile coordonate adversative şi conclusive.

“Copacii nu erau groși, dar erau deși”.

3. Propoziţia atributivă nu se desparte prin virgulă.

“E o colegă_ căreia îi datorez mult.”

Doar propoziţia atributivă ce exprimă ceva suplimentar se desparte prin virgulă:

“Să trecem la ceilalţi munţi, a căror origine este vulcanică.”

“Vederea acestei lupte, care i se păruse inițial…”

4. Propoziţia completivă directă aşezată după regentă sau intercalată nu se desparte prin virgulă.

“Pe câți i-au găsit_ i-au mânat spre curtea primăriei”

“Cunosc_ ce răutăţi v-au făcut”

“Şi văzând spânul_ cât e de frumoasă fata împăratului, odată se repede…”

Aşezată înaintea regentei, de obicei se desparte.

“Ce știi tu azi, eu am știut ieri”

5. Propoziția completivă indirectă așezată după regentă nu se desparte prin virgulă.

“Nu scapi_ de ce ţi-e frică”

Propoziția completivă indirectă aşezată înainte de regentă se desparte prin virgulă.

“De ce ţi-e frică, nu scapi”

6. Propoziția subiectivă aşezată după regentă nu se desparte prin virgulă.

“Nu-i frumos_ cine se ţine…”

Propoziția subiectivă situată înaintea regentei se desparte dacă este reluată în regentă printr-un pronume demonstrativ.

“Cine nu respectă pe alții, acela nu merită să fie respectat”

Dacă nu este reluată prin pronume, nu se desparte.

“Cine întreabă_ nu greșește”

“Cine fură azi un ou_ mâine va fura un bou”

7. Propoziția predicativă nu se desparte prin virgulă.

“Casa e neschimbată”

8. Propoziția circumstanțială de loc.

După regentă: nu se desparte prin virgulă.

“Leagă calul_ unde zice stăpânul”

Înainte de regentă: se desparte când nu se insistă în mod deosebit asupra ei.

“Unde pică nuca, pică şi din talpa iadului bucățica”

Înainte de regentă: nu se desparte când se insistă asupra ei.

“Unde mi-ai spus_ te aștept”

După regentă, introdusă prin acolo, se desparte.

“Unde e ața mai subțire, acolo se rupe”

Intercalat şi așezat înaintea predicatului regentei se pune de obicei între virgule.

“Pe dealuri, unde te întorci, sunt pluguri”

9. Propoziţia circumstanţială de timp.

După regentă se desparte prin virgulă numai dacă în regentă se află un complement circumstanţial.

“Mai frumoasă e toamna, când în locul florii spânzura…”

Înaintea regentei se desparte prin virgulă când nu se insistă asupra ei.

“Când a păşit la portiţă, a vorbit..”

“Când a intrat, căţeluşa a lătrat”.

Înaintea regentei nu se desparte prin virgulă când se insistă asupra ei.

“Când l-am chemat eu_ a venit”

Când are in regentă adverb corelativ se desparte prin virgulă.

“Când te-ai săturat de privit, atunci să vii”

Intercalată, dacă se află înaintea regentei, se pune între virgule.

“Tot neamul Basarabilor, până să prindă de veste, trecuse granița”

10. Propoziţia circumstanţială de cauză se desparte de regentă oriunde ar fi, de obicei.

11. Propoziţia circumstanţială de mod, după sau înaintea regentei se desparte prin virgulă, exceptând situaţia în care se insistă asupra ei, caz în care nu se pun virgule.

“Animalul înghiţi o dată, ca şi când i s-ar fi uscat gâtlejul”

12. Propoziţia circumstanţială de scop sau finală, după regentă, se desparte prin virgulă, când nu se insistă asupra ei.

“Multe a încercat, ca să-şi poată rezolva…”

Înaintea regentei, se desparte de obicei prin virgulă.

“Ca să nu rămână repetent, mama a încercat…”

13. Propoziția circumstanțială condițională se desparte de obicei prin virgulă.

14. Propoziția circumstanțială concesivă se desparte mereu prin virgulă.

“Cu toate ca am stăruit, nu a primit propunerea mea”

15. Substantivul la vocativ care exprimă o adresare obișnuită se desparte prin virgulă de

cuvântul sau cuvintele încrucișate.

“Încerc prin aceasta, domnule director,…”

16. Adjectivele aceluiaşi substantiv se despart prin virgulă când sunt aşezate alături sau când

sunt legate prin cuvintele nicidarînsă.

„Prietena lui era frumoasă, însă îi lipsea inteligenţa”

17. Punerea liniuţelor şi a ghilimelelor în cadrul aceluiaşi text reprezintă o formulă acceptată de

scriere: “Scrierea corectă  să-i, iar nu săi  arată pregătirea individului…”

18. Se pune virgulă înainte de: dariarînsăciprecum şideciprin urmareașadarîn

concluzie.

„Eu voiam să te aplaud, dar ceilalţi erau nemulţumiţi”

19. Punctuația numelui predicativ

“Copacii sunt înalți” – în acest caz nu se pune virgulă.

“Copacii sunt, desigur/firește/așadar/bineînțeles/în concluzie/în realitate, înalți” – se pune

virgulă.

Când lipsește numele predicativ, numele predicativ este izolat cu , sau .

“Copacii, înalți, oamenii, veseli”

20. Adverbele intercalate între subiect şi predicat se pun între virgule.

“Eubineînțeles, voi îngriji de flori”

“Mama, firește, era îngrijorată”

21. Complementul de agent suportă fără virgule intercalarea între el şi verb.

“… fu primită cu bucurie de toți”

22. Complementele circumstanțiale, când sunt între subiect şi predicat, se despart prin virgulă.

“Ion, de frica ploii, fugi”

Când sunt după predicat, nu se despart.

“Ion fugi de frică”

Când predicatul este primul, iar complementul între, nu se despart.

“Fugi de frica ploii Ion”

“Apele se despart_ de obicei_ la câmpie”

“Apele, de obiceise despart la câmpie”

23. Propoziția completivă de agent se desparte prin virgulă doar când este reluată printr-un

pronume demonstrativ şi se află înaintea regentei.

“De către cei ce vin după noi, de către aceia se va realiza scopul nostru comun”

24. În propoziție, înainte de precum şi ca şi se pune virgulă.

“Cartea, precum şi ca şi experiența ne demonstrează că…”

25. Când iar este adverb cu valoare de din nou, nu se desparte prin virgulă.

“Aceasta este iar condiţie de îndeplinit pentru rezolvarea problemei”

26. Însă

“Poate fi lustruit, însă nu dimineaţa”

“Fără a-l lustrui însă dimineaţa”

“Eu l-am lustruit însă, neținând cont de faptul că…”

27. Totuşi

Totuşi, la mare e soare mereu” – la începutul propoziţiei este urmat de virgulă.

“As fi vrut totuși să spun două vorbe” – în interiorul propoziției nu se desparte.

28. Aşadarprin urmaredeci

“Să devină moral, așadar/deci/prin urmare om religios” – conclusiv, se pune virgulă

înainte.

“Concluzia este, așadar/deci/prin urmare, următoarea” – în interiorul propoziției

se pun virgule.

Așadar/deci/prin urmare, sunteți împotriva mea!” – la începutul propoziției este

urmat de ,.

Variante din unele cărți de gramatică:

Deci pentru explicarea fenomenelor este nevoie de…”

“Omul apare deci mai întâi ca producător..”

29. În interiorul propoziției, adverbe ca așabinedanusigurdesigurfireșteexactîntr-

adevărfără îndoială se despart prin virgule.

„Tu ai avut dreptate, fără îndoială, dar asta nu înseamnă că trebuie să-mi aminteşti mereu”

30. Construcţiile gerunziale sau participiale, aflate la începutul propoziţiei sau al frazei se despart prin virgulă.

“Urmând exemplul numelor care primesc diminutivări, s-a ajuns…”

“Adunate între ziare, cărțile…”

31. De exemplu se desparte în toate cazurile prin virgule.

„Am să te susţin în demersul tău, de exemplu, am să vorbesc cu fratele meu pentru a te ajuta cu şcoala”.

32. Cu sau împreună cu atunci când dobândesc valoarea conjuncţiei copulative şi nu se desparte prin virgule.

“Toată hora împreună cu privitorii izbucniră în râs”

“Ion cu cei patru colegi au să-i bată pe…”

33. “Ochii de albastru deschis, palid, al cerului”, dar “Nu înseamnă vorbă goală, fără sens_ şi cu atât mai puțin…”

34. Pronumele circumstanțial de excepție nu se desparte prin virgulă de regentă.

“Nu face altceva_ decât să se plimbe”

“Nu-i explic altcuiva_ decât cui nu a înţeles”

35. Propoziția circumstanțială cumulativă se desparte întotdeauna prin virgulă.

“După ce că nu a învățat, mai vrea şi 10”

“Pe lângă că e sărac, mai face şi pe fudulul”

36. Propoziția circumstanțială opozițională se desparte mereu prin virgulă.

“În loc să vină, pleacă”

“Ieșim dintr-o sală, pentru a intra în alta”

37. Propoziția circumstanțială consecutivă exprimă rezultatul acţiunii din regentă şi se desparte prin virgulă.

“A mâncatcă s-a îmbolnăvit”

“A lucrat destul, ca să-i asigure un viitor”

“E prea frig, să poți ieși afară”

“Sunt prea mulți, ca să încapă în sală”

38. În afara acestor reguli stabilite prin normele gramaticii limbii române, desigur, orice scriitor are libertatea folosirii virgulei în scopul exprimării cât mai clare.

Material preluat integral de pe scientia.ro

Lasă un răspuns