[adning id="34187"]
[adning id="33913"]

În ce condiții poate fi concediată o „badantă” sau colf

            O servitoare sau o îngrijitoare (badantă), angajată în mod regulat, cu contract permanent, poate fi concediată în cazurile prevăzute de lege și care sunt, în general, identice cu cele preconizate pentru celelalte tipuri de contract. Prin urmare, raportul de muncă poate fi întrerupt din diferite motive:

  1. expirarea contractului;
  2. concediere;
  3. demisie
  4. cu acordul părților.

            Cu toate acestea, comparativ cu regulile generale care reglementează contractele de muncă, există diferențe în ceea ce privește rolul îngrijitoarei/ului. În ghidul de mai jos vom clarifica toate aspectele legate de concediere, perioadele de notificare și cazurile în care puteți proceda la concedierea instantanee, fără preaviz, cu referire la sursele normative: art. 39 CCNL 2013; art. 2119 din cc; art. 39, paragraful 5 al CCNL 2013).

            Pentru ca demiterea unei servitoare (colf) cu contract nedeterminat  sau a unei îngrijitoare (badante) să fie legitimă, nu este necesar să existe cerința unei cauze juste sau a unui motiv justificat. În plus, angajatorul poate să renunțe fără să ofere o motivare, bazându-se astfel pe propria sa putere de apreciere sau din motive de oportunitate. Mai mult, pentru îngrijitoare nu este prevăzută protecția  pentru reintegrare, adică reintegrarea la un nou loc de muncă în cazul unei concedieri ilegale.

        Limite: termenii de concediere trebuie să fie totuși respectați, în timpul cărora angajatorul poate decide dacă trebuie sau nu să lucreze cu îngrijitoarea (badanta). În plus, dacă consideră  că nu are nevoie de munca acesteia în timpul perioadei de preaviz, îi poate plăti  indemnizația datorată, care se referă la întreaga perioadă sau la o parte a perioadei de notificare, în cazul în care persoana care acordă asistența medicală este de acord.             Terminarea raportului de muncă trebuie în cele din urmă să fie comunicat la INPS, în conformitate cu termenii prevăzuți. Nu este necesară o scrisoare scrisă de concediere, însă dacă angajatul o solicită, angajatorul este obligat să o furnizeze.

         Concedierea forțată

            În caz de neîndeplinirii grave de către îngrijitor a sarcinilor de muncă, demiterea poate avea loc imediat (forțat), fără notificare prealabilă.

            Prin „eșecuri grave” înțelegem comportamente sau omisiuni atât de grave încât acestea pot să submineze încrederea dintre angajator și angajat, care să ducă la necontinuarea muncii temporare sau nici măcar provizorii în raportul de muncă. Exemple de motivații grave sunt multe:

         absențe nejustificate de la locul de muncă;

         amenințări, furturi sau mai rău,

         maltratarea persoanei în vârstă de care are grijă.

            În cazuri de gravitate specifică, dincolo  de concediere, badanta(îngrijitoarea) răspunde și penal.

Lasă un răspuns