[adning id="34187"]
[adning id="33913"]

Indemnizația de șomaj în Italia și pierderea dreptului la indemnizație

Persoanele care-și pierd locul de muncă au posibilitatea de a cere indemnizația de șomaj, însă numai în măsura în care sunt îndeplinite anumite condiții legale.

Solicitarea pentru indemnizația de șomaj Naspi trebuie efectuată la INPS, numai prin mijloace electronice, utilizând unul din următoarele canale:

  • WEB – pe site-ul INPS;
  • Centrul Integrat de Contact INPS-INAIL (Istituto Nazionale per L’assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) – Nr. telefon:  803164 (gratuit în rețelele fixe) sau 06164164 în rețele mobile;
  • Prin sistemele electronice furnizate de „patronato” (instituție aflată sub tutela Ministerului Muncii și Politicilor Sociale, ce oferă asistență și protecție angajaților, pensionarilor etc).

Indemnizația de șomaj este calculată pe baza sumei veniturilor impozabile pentru care s-au plătit asigurări sociale pentru șomaj, primite în ultimii patru ani, care se divide la numărul saptămânilor în care s-au făcut aceste plăți. Valoarea rezultată se înmulțește cu 4,33. Este de precizat că în calcul se iau toate săptămânile, indiferent de faptul că sunt plătite integral sau parțial.

În cazurile în care retribuția lunară este mai mică sau egală cu valoarea stabilită de către ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica), indemnizația reprezinta 75% din retribuția lunară. Valoarea stabilită și publicată anual de ISTAT este, pentru anul 2015, de 1.195 EUR/lună.

În cazul în care retribuția lunară este mai mare de 1.195 EUR/lună, indemnizația va fi egală cu 75% din retribuția lunară, la care se adugă 25% din diferența dintre retribuția lunară și valoarea anuală stabilită de către ISTAT.

Indemnizația lunară de șomaj nu poate depăși valoarea maximă lunară de 1.300 EUR (valoare stabilită de ISTAT pentru anul 2015).
Valoarea indemnizației lunare se va reduce cu 3% începând din prima zi a celei de-a patra luni de șomaj (ziua 91).

Începând cu 1 mai 2015, aceste valori și reguli se aplică și lucrătorilor din cooperative și celor ce activează în domeniul artistic.

Pierderea dreptului la indemnizație

Beneficiarul pierde dreptul la indemnizație în următoarele situații:

  • atunci când nu mai are statutul de șomer;
  • atunci cînd se angajează și nu informează INPS cu privire la veniturile din acea activitate într-un interval de o lună de la începerea activității;
  • atunci când nu comunică, în decurs de o lună, veniturile obținute din contracte part-time;
  • atunci când nu comunică, în decurs de o lună, faptul că este implicat într-o activitate independentă ce îi aduce venituri;
  • atunci când indeplinește condițiile pentru ieșirea la pensie pentru limită de vârstă sau anticipată;
  • atunci când este în situația de a solicita indemnizație de invaliditate (doar dacă nu optează pentru indemnizația Naspi);
  • atunci cînd refuză inițiativele de activare profesională și participarea la cursurile de recalificare oferite de autoritățile competente (art. 7 al Decretului 22/2015).

https://www.facebook.com/servizimichela/

IlnuovoportaleInps

Lasă un răspuns