[adning id="34187"]
[adning id="33913"]

Informații utile pentru colf, badante și baby sitter

În Italia, după un an de muncă consecutivă, lucrătorul are dreptul la al treisprezecelea salariu (egal cu plata unui salariu pe o lună de zile) în luna decembrie, în perioada Crăciunului.

Cei care nu au lucrat un an întreg, vor primi un procent proporțional cu lunile lucrate. În plus, după doi ani de muncă neîntreruptă la același patron, lucrătorul are dreptul la o majorare de 4% din salariul de bază. Această majorare se acordă separat față de alte majorări.

Care este programul zilnic de lucru?

  • Durata programului de muncă va fi stabilit între lucrător și angajator și nu va putea depăși: în regim de conviețuire, 10 ore pe zi, (cu o pauză de 2 ore pe zi pentru badante) neconsecutive, cu un total de 54 de ore pe săptămână.
  • Pentru angajații care nu conviețuiesc, un maxim de 8 ore pe zi, neconsecutive, cu un total de 40 ore săptămânal, repartizate în 5 sau 6 zile din săptămână.

Care este durata repausului săptămânal?

Repausul săptămânal este de 36 de ore și va fi efectuat în cele 24 de ore de duminica, iar de cele 12 ore rămase veți beneficia în orice altă zi a săptămânii, cu acordul angajatorului.

Cum se plătesc orele suplimentare?

Sunt considerate suplimentare („straordinari”) acele ore care depășesc durata zilnică sau săptămânală maximă stabilită în contractul de muncă, excepție facând orele de prelungire a programului, concordate în prealabil, pentru a recupera eventuale ore neefectuate.

Orele suplimentare sunt plătite cu retribuția totală pe oră prevăzută, cu următoarele majorări:

cu 25% pentru ore efectuate în intervalul dintre orele 6.00 – 22.00;

cu 50% pentru ore efectuate în intervalul dintre orele 22.00 – 6.00;

cu 60% pentru ore efectuate duminica sau în zilele festive stabilite în contractul colectiv de muncă.

Care sunt zilele festive prevăzute de lege?

1 ianuarie, 6 ianuarie, ziua de luni de după Paști, 25 aprilie, 1 mai, 2 iunie, 15 august, 1 noiembrie, 8 decembrie, 25 și 26 decembrie, de ziua Sfântului orașului. Acestea sunt zile de repaus total plătite.

În cazul în care veți lucra în aceste zile, în afara retribuției normale vi se va aplica o majorare de 60%.

Zilele de concediu

Pentru fiecare an de serviciu prestat, aveți dreptul la o perioadă de concediu de 26 zile, indiferent de programul de muncă săptămânal.

Concediul poate fi fracționat în cel mult două perioade ale anului, printr-un acord prealabil între lucrător și angajator.

Sursa: http://www.ilcercabadanti.it/it/home

 

 

Lasă un răspuns