[adning id="34187"]
[adning id="33913"]

Înscrierea/obținerea certificatului de căsătorie străin sau românesc de către cetățenii aflați în străinătate

Cetăţenii români au OBLIGAȚIA de a solicita înscrierea certificatului de căsătorie străin în registrele de stare civilă românești pentru căsătoriile încheiate de autoritățile altor state.

1. Pentru căsătoriile încheiate în Italia înainte de 01.10.2011, cererea de înscriere a certificatului de căsătorie se depune de către unul dintre soţi (cetăţean român) dacă în certificatul/extrasul de căsătorie italian se face referire la numele soţilor după căsătorie. În cazul în care în extrasul/certificatul de căsătorie italian nu se menţionează numele soţilor după căsătorie este necesară o declaraţie autentificată, din partea ambilor soţi, dacă sunt cetăţeni români sau numai a soţului cetăţean român, cu privire la numele purtat după căsătorie (formularul se primeşte la Secţia Consulară).
2. Pentru căsătoriile încheiate în Italia după 01.10.2011, cererea de înscriere a certificatului de căsătorie se depune de către ambii soţi. După intrarea în vigoare a noului Cod Civil (la 1 octombrie 2011) soţii trebuie să efectueze o declaraţie pe proprie răspundere – chiar dacă unul dintre soţi este cetăţean străin – din care să rezulte în mod expres şi neechivoc legea (italiană sau română) aplicabilă regimului matrimonial. În situaţia în care unul dintre soţi nu se poate prezenta la Secţia Consulară, se acceptă ca declaraţia să fie autentificată de un notar public italian, tradusă în limba română şi apostilată. În cazul în care soţii aleg să se aplice legea română regimului matrimonial, în declaraţie se va specifica regimul matrimonial ales în conformitate cu legea română (conform noului Cod Civil, acesta poate fi: comunitatea legală, separaţia de bunuri sau comunitatea convenţională). Dacă soţii optează pentru comunitatea convenţională sau separaţia de bunuri, trebuie prezentată convenţia matrimonială întocmită anterior încheierii căsătoriei la un notar public român.
Solicitarea se poate depune la:
 • Oficiile Consulare ale României competente pe teritoriul statului în care a fost înregistrată căsătoria;
 • Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor din localitatea de domiciliu a soților.

Documente necesare:

 • Extrasul de căsătorie plurilingv (conform Convenției de la Viena din 8 septembrie 1976) nu trebuie apostilat și nici tradus în limba română SAU extrasul de căsătorie italian, apostilat de prefectura locală;
 • Cărţile de identitate româneşti ale soților;
  • pentru cetăţenii români cu domiciliul în Italia – paşaport CRDS și carte de identitate italiană;
  • pentru cetățenii străini pașaport și carte de identitate națională;
 • Certificatele de naştere ale soţilor în care să fie menționați părinţii;
  • Pentru soțul cetățean străin se va prezenta certificatul de naștere original, eliberat de autoritățile statului de origine, tradus în limba română;
  • Pentru soțul cetățean italian se va putea prezenta extrasul actului de naștere plurilingv (conform Convenției de la Viena).
 • În situația în care au intervenit modificări la numele și/sau prenumele unuia dintre soți, față de datele înscrise în certificatul de naștere al acestuia, se vor prezenta și documentele necesare clarificării neconcordanțelor privind numele și/sau prenumele (certificate de schimbare a numelui pe cale administrativă, certificate de căsătorie, hotărâri de divorț, etc.);
 • Declaraţie pe proprie răspundere privind inexistenţa altei transcrieri în România sau la altă misiune diplomatică a României (formularul se primeşte de la oficiul consular);
 • Declarație autentificată, din partea ambilor soți, dacă sunt cetățeni români sau numai a soțului cetățean român, cu privire la numele purtat după căsătorie (numai în situația în care în extrasul de căsătorie nu se face referire la numele soților după căsătorie);
 • Pentru căsătoriile încheiate după 1 octombrie 2011, la rubrica mențiuni a extrasului de căsătorie italian este necesară menționarea expresă a legii aleasă de soți pentru reglementarea regimului matrimonial și regimul matrimonal ales. În lipsa acestei mențiuni, soții pot efectua o declarație pe proprie răspunde, autentificată la oficiul consular;

Taxe consulare:

 • până la 6 luni de la înregistrarea căsătoriei – 95 euro;
 • după 6 luni de la înregistrarea căsătoriei – 140 euro.
Notă: tarifele sunt valabile doar în cazul în care se prezintă extrasul actului de naştere plurilingv, conform Convenției de la Viena din 8 septembrie 1976. În cazul prezentării unui alt model, la taxa consulară se adaugă taxa pentru efectuarea traducerii.
Pentru eliberare în regim de urgență, în limita posibilităților oficiului consular, se poate achita suplimentar taxa de urgență (eliberare în maxim 48 de ore) – 15 euro.
Pentru a economisi timp și bani vă RECOMANDĂM să solicitați primăriilor italiene extrase plurilingve ale actelor de căsătorie întrucât acestea NU TREBUIE APOSTILATE și NU TREBUIE TRADUSE. De asemenea, solicitați în prealabil efectuarea tuturor mențiunilor necesare pe certificat (numele soților după căsătorie și legea aplicabilă).
Material preluat integral de pe pagina Facebook a Ambasadei României la Roma