[adning id="34187"]
[adning id="33913"]

Intrarea Maicii Domnului în Biserică – Ovidenia

Astăzi, 21 noiembrie, Biserica Ortodoxă prăznuiește Ovidenia sau Intrarea în Biserică a Maicii Domnului.

Această sărbătoare este cunoscută de foarte mulți credincioși și sub numele de Vivodenia sau Ovedenia.

Praznicul împărătesc al Intrării în biserică a Maicii Domnului semnifică aducerea Fecioarei Maria la templul din Ierusalim, la vârsta de 3 ani, de către părinţii săi, Ioachim şi Ana. Aici a trăit şi a slujit ca fecioară în templu până la logodna ei cu Dreptul Iosif.

Aducerea ei la templu s-a petrecut în urma promisiunii făcute lui Dumnezeu de părinţii ei. Maria a fost primită solemn de comunitatea templului, condusă de preotul Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul. A fost condusă în acel loc sfânt ca să devină ea însăşi „Sfânta Sfintelor” lui Dumnezeu, biserică vie şi templu al Pruncului dumnezeiesc care se va naşte din ea. Această sărbătoare a luat naştere în secolul al VI-lea.

Astfel, la 20 noiembrie 543, împăratul Iustinian a zidit la Ierusalim, lângă ruinele templului, o biserică închinată Sfintei Fecioare Maria. Conform obiceiului, a doua zi după sfinţire, adică la 21 noiembrie, a început să fie serbat ocrotitorul bisericii, însăşi Sfânta Fecioară Maria, sărbătoarea fiind închinată aducerii ei la templu.

Pentru fiecare dintre noi şi pentru întreg neamul omenesc, Maica Domnului se roagă lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor noastre. Se roagă neîncetat Fiului Său iubit ca în ziua judecăţii să nu îşi ia mila şi iubirea sa de la noi păcătoşii.

Prin ea ne sfinţim noi toţi, în fiinţa noastră sufletească şi trupească şi prin ea lumea creată de Dumnezeu îşi dobândeşte desăvârşirea ei. Ea ne îndeamnă ca înăuntrul conştiinţei noastre să nu punem capăt niciodată rugăciunii noastre către Dumnezeu pentru a noastră izbăvire şi mântuire în desăvârşire.

Numai Ea, prin rugăciunea şi mila ei către Dumnezeu ne poate ridica din mocirla păcatelor, ne poate scăpa de neputinţa legată de puţinătatea noastră. Înăuntrul inimilor noastre trebuie să zămislească neîncetat rugăciunile şi cântările către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Ea va rămâne de-a pururi nădejdea bunătăţilor celor veşnice.

Lasă un răspuns