[adning id="34187"]
[adning id="33913"]

IRPEF ITALIA – Impozitul pe venit

În Italia percepeţi o retribuţie din care sunt reţinute contribuţiile de asigurări sociale, însă nu şi impozitul pe venit (IRPEF). Din acest motiv, aveţi obligaţia să prezentaţi Modello Unico (declaraţia de venit) şi să plătiţi IRPEF, dacă este cazul.

În caz de neplată a IRPEF, riscaţi să primiţi ulterior o solicitare de plată a impozitului cu majorări, din partea Agenzia delle Entrare.

Pentru completarea declaraţiei de venit şi pentru a verifica ce impozit pe venit trebuie să plătiţi şi scutirile de care puteţi beneficia, vă puteţi adresa celui mai apropiat sediu CAF .

Dacă nu aţi primit de la angajator o declaraţie ce conţine sinteza retribuţiilor primite, atunci trebuie să însumaţi toate retribuţiile percepute în cursul anului precedent şi să prezentaţi declaraţia de venit.

Cotele de impozitare a veniturilor anuale ale persoanelor fizice, începând cu ianuarie 2007 pentru plata IRPEF pe veniturile obţinute în anii precedenţi, sunt:

De exemplu, veniturile sub 15.000 euro se impozitează cu  23%, cele cuprinse între 15.001 şi 28.000 euro se impozitează cu 3.450 euro + 27% din ce depăşeşte 15.000 euro, etc.

Salariul de până la 8.000 euro/an, nu este supus IRPEF-ului.

Este posibil să se beneficieze de reduceri ale taxelor: dacă există membri ai familiei în întreţinere, cum sunt soţul sau fiii minori; pentru achiziţionarea de medicamente sau pentru plata consultaţiilor medicale; pentru cheltuielile de închiriere a locuinţei; pentru ratele împrumuturilor; pentru cheltuieli de renovare, etc.

Puteţi beneficia de scutiri pentru membrii de familie aflaţi în întreţinere, dacă în anul anterior fiecare, în parte, a obţinut un venit mai mic de 2.840,51 Euro, prezentând o declaraţie pe proprie răspundere („autocertificazione”) în acest sens.

Pot fi consideraţi membri de familiei aflaţi în întreţinere, chiar dacă nu locuiesc cu contribuabilul: soţia/soţul de care contribuabilul nu este despărţit legal şi copii acestuia. De asemenea, pot fi consideraţi membri de familie aflaţi în întreţinere, cu condiţia să locuiască împreună cu contribuabilul sau să primească de la acesta alocaţii alimentare care nu sunt stabilite prin decizii ale Autorităţii judiciare: soţ/soţie divorţat/ă legal; urmaşi ai copiilor, părinţi, ginere/noră, socri, fraţi/surori, bunici.

Potrivit Circularelor Administraţiei Financiare nr. 95/E din 12 mai 2000, respectiv nr. 18/E din 12 aprilie 2009, la solicitarea Administraţiei Financiare, dovada privind întreţinerea membrului de familie se poate face cu orice mijloc de probă (de ex.: contract de închiriere sau facturi de utilităţi aflate pe numele solicitantului, documentaţie bancară care dovedeşte transferul de bani către membrul de familie aflat în întreţinere etc.). În cursul unui eventual control, Administraţia Finanţelor Publice, poate solicita prezentarea unei certificări emise de autoritatea fiscală din statul de reşedinţă al membrului de familie aflat în întreţinere.

Lasă un răspuns