[adning id="34187"]
[adning id="33913"]

Italia – Ce trebuie să știu atunci când angajatorul dorește sa mă concedieze?

Un muncitor nu poate fi concediat fară un motiv justificat, respectiv:

– dacă se observă lipsuri grave în desfășurarea activității;

– dacă nu-și îndeplinește obligațiile contractuale;

– dacă exigențele de organizare și producție ale intreprinderii sunt mari și muncitorul nu face față;

Este necesar ca patronul sa vă notifice în scris concedierea, altfel aceasta nu este valabilă. În termen de 15 zile, salariatul are dreptul să solicite în scris motivele pentru care a fost concediat iar, în 7 zile de la primirea cererii, patronul este obligat să îi răspundă.

În plus, patronul este obligat să acorde un preaviz în termenii și modalitățile prevăzute de fiecare contract colectiv de muncă de la nivel de sector, în afara situațiilor în care acesta apelează la concedieri colective pentru o cauză justificată.

Dacă nu se respectă această prevedere, angajatorul este obligat să plătească muncitorului o sumă egală cu cea pe care acesta ar fi primit-o dacă i-ar fi fost acordată perioada de preaviz.

Aceasta începe din momentul în care salariatul primește scrisoarea de concediere și are o durată variabilă reglementată tot prin intermediul contractelor colective de muncă sectoriale.

După ce a fost primită scrisoarea de concediere este posibilă contestarea acesteia. Contestația trebuie facută în termen de 60 de zile de la primirea scrisorii de concediere.

Normele italiene prevăd efectuarea a altor două etape, una obligatorie (tentativă de conciliere – art. 410 din codul de procedură civilă, în fața unei comisii de conciliere competente) și una facultativă (încercare de conciliere în fața reprezentanților sindicali și patronali – art. 412 ter. din codul de procedură civilă și prevazută de contractele colective de muncă de la nivel sectorial).

Procedura de conciliere NU se aplică următoarelor categorii de lucrători:

  • muncitorii ce au mai mult de 60 de ani și îndeplinesc condițiile de pensionare
  • angajații care prestează servicii domestice („colf”, „badante”, „baby-sitter”)
  • muncitorii ce se află în probă
  • personalul care ocupă funcții de conducere

Aceste categorii de lucrători pot primi un simplu preaviz în cazul concedierii.

În ce situații este interzisă concedierea?

Este interzisă concedierea femeii pe motive de sarcină și de căsătorie.

Atunci când o femeie este concediată pe motiv de casătorie, aceasta poate să conteste concedierea și după termenul de 60 de zile de când i-a fost comunicată.

În cazul femeii concediate pe motive de sarcină, aceasta trebuie să conteste concedierea până în 90 de zile de când a primit comunicarea. De asemenea, este interzisă concedierea femeii în perioada sarcinii, de la începutul acesteia până când copilul împlinește 1 an sau, în cazul decesului copilului sau avortului spontan, până la 3 luni.

În urma concedierii lucrătorul va primi TFR-ul, cunoscut în Italia și ca „buono uscita” sau „liquidazione”. Este o sumă de bani garantată angajatului cu contract de muncă.

 

 

Lasă un răspuns