[adning id="34187"]
[adning id="33913"]

Italia. Cheltuieli sanitare în modelul 730: reduceri IRPEF mult mai mari pentru cei cu copii cu probleme de invaliditate

2019 a venit cu multe modificări în Modelul 730 și, mai ales, cu reduceri și facilități pentru familiile care au persoane cu dizabilități.

       Persoanelor cu dizabilități li se acordă diferite facilități fiscale, cu condiția ca situația de handicap (chiar dacă nu este gravă) să fie atestată de comisia medicală, potrivit Legii 104/92, sau de către o altă comisie medicală publică.

       În acest din urmă caz, invaliditatea și invaliditatea gravă și permanentă  trebuie să rezulte din certificare (dreptul la alocația de însoțitor și/sau  incapacitatea totală înlocuiesc certificarea expresă). Autocertificarea este permisă (articolul 3 din legea 104/92).

      Sunt prevăzute reduceri Irpef majorate pentru copii în grijă care au probleme de handicap. Reducerea maximă este de 1.350 euro (1.620 euro dacă copilul are mai puțin de 3 ani) și scade odată cu creșterea ajutorului.

Cheltuieli sanitare

Sunt deductibile în proporție de 19% fără limite de sume cheltuielile sanitare specifice persoanelor cu dizabilități.

      Pentru anumite cheltuieli, este necesară certificarea de către un specialist ASL pentru a demonstra legătura funcțională dintre cheltuială și handicap. Pentru persoanele cu deficiențe funcționale permanente cu abilități motorii reduse sau totale, costurile pentru:

achiziționarea de mijloace pentru acompaniament, mersul pe jos, locomoție și ridicare

cheltuieli pentru subvenții tehnice și IT (faxuri, modemuri, calculatoare, telefoane, ecrane tactile, tastaturi expandate) pentru a facilita autosuficiența și posibilitatea integrării persoanei cu handicap.

Vehicoli speciale

      Vehiculele speciale sunt deductibile într-o măsură de 19%, la un maxim de 18.075,99 €, fiind posibil să se deducă cumpărarea (plătibilă în 4 ani), adaptarea și întreținerea extraordinară a: vehiculelor adaptate în funcție de abilitățile motorii permanente limitate ale persoanelor cu handicap; vehiculele care nu sunt adaptate, de asemenea, pentru transportul persoanelor cu handicap psihic sau mental, care au o indemnizație de însoțire sau care au restricții severe la mersul pe jos sau în mai multe spații sau pentru transportul persoanelor nevăzătoare sau surde.

      Bonusul se acordă numai pentru un vehicul și o dată pe o perioadă de patru ani și se aplică chiar dacă cheltuielile sunt pentru membrii familiei aflați în întreținere.

      Mijloacele adaptate trebuie utilizate exclusiv sau predominant în beneficiul persoanelor cu dizabilități și nu pot fi transferate gratuit sau contra cost în termen de doi ani de la cumpărare, sub sancțiunea restituirii beneficiului.

Achiziționarea unui câine însoțitor 

      Achiziționarea câinelui-ghid pentru nevăzători este deductibilă în proporție de 19% (plătibilă în 4 ani) fără limite de sumă. Această deducere este valabilă doar pentru un singur câine și numai o dată la patru ani (cu excepția pierderii animalului) și este chiar în favoarea persoanelor dependente.

 

Lucrători asistenți personali

 

      Pentru lucrătorii ca asistenți personali, deducerea este de 19%, pentru o sumă maximă de 2,100 de euro cheltuită pentru asistenții personali (badante) în cazurile de insuficiență în viața de zi cu zi (consumul de alimente, igiena personală, mersul pe jos) pentru ei sau pentru membrii familiilor acestora de asemenea, nu sunt percepute. Contribuțiile relative sunt deductibile până la valoarea maximă de 1.549,37 euro.

Servicii de traducere

 

      Serviciile de interpretare pentru surzi sunt deductibile la 19% fără limite de sumă, atâta timp cât este vorba despre  surditate congenitală sau dobândită pe parcursul evoluției vârstei, cu condiția ca patologia să nu fie exclusiv psihică sau din cauza războiului, muncă sau serviciu.

 

Assigurarea în caz de deces

 

     În cazul asigurării cazurilor de deces pentru persoanele cu dizabilități grave, limita de deducere a bonusurilor este de 750 de euro (530 de euro pentru alte subiecte).

 

Cheltuieli medicale și de asistență

 

      Sunt deductibile din venituri și fără limită de sumă, cheltuielile medicale și de asistență suportate pentru sine sau pentru membrii familiei, chiar dacă nu sunt în grijă, legate de serviciile medicale generale (inclusiv achiziționarea de medicamente) și cheltuielile de asistență specifică furnizate de către perasona calificat.

      Intră aici cheltuielile pentru: asistență medicală și de reabilitare, asistență directă acordată de lucrătorii din domeniul asistenței medicale primare sau de operatorii de asistență tehnică, educatori profesioniști, personalul implicat în activități de divertisment sau terapie ocupațională.

      În cazul internării  într-o instituție, partea din taxa plătită (chiar dacă este determinată ca o rată forfetară), referitoare la cheltuielile medicale și de asistență, trebuie indicată separat în documentația eliberată de instituție. Costurile hipoterapiei și terapiei muzicale sunt deductibile numai dacă sunt prescrise de către medic și efectuate în centre specializate de personal medical sau de sănătate sau, în orice caz, sub îndrumarea și responsabilitatea tehnică a acestora.

Lasă un răspuns