[adning id="34187"]
[adning id="33913"]

Italia, DEMISIA se depune online. Ce trebuie să fac dacă vreau să demisionez?

Ce trebuie să fac dacă vreau să demisionez?

Autoritățile italiene au introdus procedura de transmitere electronică a demisiei, prin Decretul Ministerial din 15 decembrie 2015, publicat în Gazzetta Ufficiale nr. 7/2016. Prin această procedură de transmitere a demisiilor și a deciziilor de încetare a relațiilor de muncă prin acordul părților se încearcă reducerea fenomenului „demisiilor în alb”.

„Demisiile în alb” se referă la o practică des întâlnită în Italia: aceea de a semna în avans demisia, în momentul angajării și de a se completa ulterior cu datele necesare în caz de boală, accident, comportament inadecvat și, cazul cel mai des întânit, în cazul unei sarcini.

Formularul de demisie trebuie completat online. În acest scop, vă puteți adresa Direcțiilor Regionale și Provinciale de Muncă, Primăriilor, Centrelor de Plasare în Muncă, Inspectoratelor de Muncă din Provinciile Autonome Trento și Bolzano, Inspectoratului Regiunii Siciliene, precum și organizațiilor sindicale și patronale semnatare ale Convenției încheiate cu Ministerul Muncii italian. Puteți să demisionați fără justificare, respectând obligaţia preavizului.

De asemenea, persoanele care doresc să completeze formularul de demisie fără a solicita sprijinul uneia dintre instituțiile menționate anterior, trebuie să acceseze site-ul Ministerului Muncii italian (www.lavoro.gov.it/MDV), să se înregistreze în sistemul informatic „MDV“ (formularul demisiilor voluntare) și apoi să completeze online formularul.

Formularul de demisie eliberat de sistem va conține un cod univoc, precum și data eliberării. Dumneavoastră va trebui să prezentați formularul completat angajatorului. Acesta va avea o valabilitate de 15 zile de la data emiterii. În cazul în care demisia nu este prezentată pe formularul menționat, aceasta se consideră a fi nulă.

Procedura va trebui îndeplinită de toți cei care, având un contract de muncă, indiferent de durata sau forma acestuia, intenționează să întrerupă prin demisie propriul raport de muncă.
Demisia pentru justă cauză nu obligă respectarea perioadei de preaviz.

INPS poate stabili dacă lucrătorii pot demisiona din justă cauză din următoarele motive:
– neplata drepturilor salariale;
– hărţuit sexual la locul de muncă;
– atribuţiile lucrătorului au fost modificate în mod agravant;
– hărţuire socio-profesională;
– schimbarea condiţiilor de muncă, în urma cesiunii firmei către alte persoane (fizice sau juridice);
– schimbarea sediului;
– comportament ofensator al personalului ierarhic superior.

 

Lasă un răspuns