[adning id="34187"]
[adning id="33913"]

Italia – Tipuri de contracte de muncă

Contractul de muncă autonomă

Contractul pentru efectuarea unei lucrări (o prestație de muncă autonomă) există în cazul în care o persoana se obligă să efectueze o lucrare sau un serviciu, prin propria muncă „fără raporturi de subordonare“ (art.2222 Codul Civil).

Caracteristicile muncii autonome sunt:

Autonomia în gestionarea propriei activități, în modul de organizare al intreprinderii, în asumarea riscului legat de exercitarea activității productive, precum și modalitatea de determinare a compensației stabilite pentru rezultatul final plecând de la timpul necesar desfășuării activității.

Contractul de muncă subordonată

Contractul de muncă subordonată este reglementat prin art. 2094 Codul Civil.

Lucrătorul subordonat este acea persoană care se angajează, în schimbul unei retribuții, să desfășoare propria activitate, subordonându-se angajatorului, fiind angajatul acestuia. Raportul de muncă subordonată este caracterizat prin elementul de supunere al prestatorului de muncă față de puterea directivă, organizatorică și disciplinara a angajatorului.

Contractul de muncă parasubordonată

Prezintă caracteristici proprii atât muncii autonome, cât și muncii subordonate.

În special colaborarea coordonată și continuă este un raport de muncă în care colaboratorul se angajează să realizeze o lucrare sau să presteze un serviciu în mod continuu în favoarea ordonatorului lucrării și în coordonare cu acesta din urmă, dar fară a exista vreo legătură sau relație de subordonare (art. 1742 din Codul Civil). Termenul de parasubordonare exprimă o multitudine de raporturi caracterizate de coordonare și continuitate. Retribuția trebuie să fie proporțională cu cantitatea și calitatea muncii efectuate.

Contractul de muncă ocazională

Este reglementat de art. 61 aliniatul 2,  DL 276/03 și constă în colaborări coordonate și continue care au o durată totală nu mai mare de 30 de zile în cursul unui an, cu același ordonator de lucrări, cu excepția cazului în care retribuția totală încasată este superioară sumei de 5.000 euro. În mod general, toți angajatorii pot folosi asemenea contracte stipulând aceasta în formă scrisă pentru că demonstrează prezența motivelor de ordin tehnic, organizatoric, productiv sau substitutiv. Asemenea motive nu trebuie indicate în mod generic, ci trebuie detaliate în mod specific pentru a rezulta motivațiile concrete și efective.

Terminarea contractului poate rezulta direct prin indicarea specifică a datei finale sau indirect atunci când data finală este legată de un anumit eveniment. La scadență raportul se încheie automat, dar în urma unei majorări a retribuției este posibilă prelungirea de fapt a raportului după termenul fixat inițial sau prelungit succesiv. O astfel de prelugire are durata de 30 de zile pentru contractele cu durată inițială egală cu 6 luni sau superioară și 20 de zile pentru contractele cu durată mai mică.

Din punct de vedere economic și normativ (art.6 și 12 DL 368/01) lucrătorii angajați pe perioada determinată sunt echivalați cu lucrătorii angajați pe perioadă nedeteminată cu diferența că retribuția acestora este proporțională cu perioada de muncă prestată.

În concluzie, lucrătorul cu contract pe perioadă determinată are dreptul la concediu, al 13-lea salariu, concediu medical și orice alte beneficii compatibile cu natura contractului pe durată determinată.

Muncă sezonieră

Reprezintă un caz particular al contractului de muncă pe durată determinată unde aplicarea duratei este justificată de caracterul sezonier al activității lucrative care este în beneficiul angajatorului.

Se subliniază ca art. 4 aliniatul ter. al DL 368/01 modificat prin legea 247/07 prevede că activitățile sezoniere nu se supun limitelor asupra reinnoirii și a prelungirilor prevăzute de același decret legislativ pentru contractele cu durată determinată.

În plus, aliniatele 5 și 6 ale art.4 a DL 368/01, modificat prin legea 247/07, stabilesc un drept de precedență referitor la angajarea pe durata determinată efectuate de același angajator pentru aceleași activități sezoniere.

 

 

 

 

Lasă un răspuns