[adning id="34187"]
[adning id="33913"]

MAE – Documentele care atestă reședința în străinătate și dau dreptul de vot românilor din diaspora

mae-sigla

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a stabilit documentele care atestă reședința în străinătate în vederea exercitării dreptului de vot la parlamentare de către românii din Diaspora (agerpres.ro)

     Pentru Italia, documentele care atestă reședința românilor sunt:

cartea de identitate pentru cetățenii străini,

  • atestatul de ședere sau înscriere în registrul populației,
  • certificatul de reședință emis de primăria locală,
  • certificatul privind componența familiei — dacă pe acesta este înscrisă reședința titularilor,
  • certificatul cumulativ privind reședința și alte drepturi,
  • permisul de ședere.

      Pentru Franța:

– titlul de sejur (model electronic și carte de rezident),

– recipisă temporară care înlocuiește titlul sejur expirat sau pierdut,

– adeverință, certificat și atestat prin care primarul sau funcționarul primăriei certifică și semnează faptul că solicitantul domiciliază în această țară,

– certificatul sau adeverința de școlarizare,

– atestatul care conține numărul național de asigurare medicală,

– ultimul aviz de impozitare,

– dovada calității de șomer (cu valabilitate de un an),

– permisul de conducere, cardul de asigurare medicală,

– atestatul de domiciliu eliberat de Ministerul de Interne francez.

      În Spania:

– certificatul de înregistrare ca cetățean comunitar,

– adeverința de înregistrare în Registrul municipal,

– permisul de conducere,

– cardul de sănătate,

– carnetul de elev sau student,

– actele care conțin numărul de identificare a străinului — carte de muncă,

– certificat de persoană în căutarea unui loc de muncă și de înscriere la asigurările sociale.

     Pentru Canada:

– titlul de călătorie,

– titlul de călătorie pentru refugiați,

– cartea de identitate, cardul de rezident permanent,

– fișă privind dreptul de ședere IMM 1000,

– permis de ședere temporară,

– permis de muncă, permis de studii,

– permis pentru refugiați și permis de conducere.

      În vederea exercitării dreptului la vot la parlamentarele de anul acesta este necesară prezentarea unui singur document dintre cele menționate.

  Pentru cetățenii români care dețin și cetățenia statului de reședință, documentele de identitate eliberate de autoritățile locale ale acestei țări — carte de identitate, pașaport, certificat de naturalizare sau cetățenie — reprezintă dovada reședinței în statul respectiv. De asemenea, documentele speciale emise cetățenilor români angajați ai misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare și ai organizațiilor internaționale cu sediul în străinătate, precum și cele emise membrilor de familie ai acestora reprezintă dovada de reședință în statul respectiv.

Documentele care atestă domiciliul în străinătate pentru exercitarea votului la alegerile parlamentare au fost stabilite prin ordin al ministrului de Externe, Lazăr Comănescu, publicat vineri în Monitorul Oficial.