[adning id="34187"]
[adning id="33913"]

Ministerul Românilor de Pretutindeni a publicat proiectele de finanțare aprobate

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) anunță rezultatele evaluării din 3-17 martie 2017 pentru proiectele înscrise, care au întrunit condițiile de evaluare până la data de 1 martie a.c.

Listele pot fi descărcate mai jos:

Proiecte aprobate 3-17 martie 2017

Proiecte respinse 3-17 martie 2017

Potrivit dispozițiilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 321/2006 coroborat cu art. 4 lit. d din Legea nr. 350/2005 solicitantul finanțării care se consideră nedreptățit de rezultatele procesului de evaluare, selectare și aprobare a cererii de finanțare depusă de acesta, poate formula o contestaţie (vezi Anexa nr. 7 din Ghidul de Finanțare) care va fi trimisă spre soluționare Ministerului.

Contestația se va formula în scris și va cuprinde:

  • datele de identificare ale contestatarului;
  • titlul proiectului;
  • motivele contestației;
  • semnătura contestatarului sau a împuternicitului acestuia.

Contestațiile se trimit prin e-mail la adresa:

 

De asemenea, contestațiile pot fi trimise și prin poștă, cu confirmare de primire sau se depun direct la registratura Ministerului în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor.

Contestațiile vor fi soluționate de către comisia de contestații în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, prin admis sau respins. Rezultatul procesului de evaluare a contestațiilor va fi publicat pe site-ul Ministerului, însoțit de motivarea deciziei. În cazul în care contestația este admisă, Cererea de finanțare va fi reevaluată.