[adning id="34187"]
[adning id="33913"]

NASpI – Șomajul în Italia

NASpI (ajutorul de șomaj) este un venit material ce se oferă, la cerere, persoanelor care și-au pierdut locul de muncă din motive neimputabile lor.

Ajutorul de șomaj nu se adresează următoarelor categorii:

 • angajaților pe perioadă nedeterminată ai administrației publice;
 • lucrătorilor agricoli temporari sau permanenți;
 • lucrătorilor din afara spațiului UE cu permis de rezidență pentru muncitor sezonier.

Ajutorul de șomaj se plătește cânde se îndeplinesc următoarele condiții:

 • șomajul apare din motive neimputabile (ireproșabile) respectivei persoane;
 • a efectuat stagiul minim de contribuție la fondul de șomaj;

Indemnizația de șomaj nu se acordă persoanelor în cazul în care raportul de muncă s-a încheiat ca urmare a demisiei sau prin acordul părților, cu excepția următoarelor cazuri:

1. demisie: angajatul este îndreptățit să primească indemnizație de șomaj în cazul în care demisia intervine în perioada sarcinii și a lăuziei (300 de zile înainte de data estimată a nașterii și până la împlinirea de către copil a vârstei de un an) sau în cazul demisiei din motive întemeiate.

2. încheierea raporturilor de muncă prin acordul părților. Acest lucru nu împiedică primirea indemnizației de șomaj în următoarele cazuri:

 • dacă această încheiere a raporturilor de muncă apare în contextul desfășurării procedurii de înțegere între părți la Direcția Teritorială a Muncii, așa cum este ea descrisă în art. 1 paragraf 40 din Legea 92/28.06.2012;
 • în cazul concedierii cu acceptarea propunerii de conciliere dată de către angajator (notificare făcută în scris cu 60 de zile înainte);
 • dacă urmează refuzului angajatului de a se transfera într-un alt sediu al companiei, care este la mai mult de 50 km de la reședința angajatului și/sau transportul cu mijloacele de transport în comun implică o durată de peste 80 de minute.

Dreptul de a beneficia de indemnizația de șomaj (NASpI) este recunoscut si în cazul în care încetarea raporturilor de muncă prin demisie a intervenit din motive bine întemeiate ce nu permit continuarea relațiilor de muncă, nici măcar temporar.

Pentru a putea beneficia de indemnizație de șomaj este necesară contribuția la asigurările pentru șomaj pe o perioadă de cel puțin treisprezece săptămâni în decursul celor patru ani anteriori începerii perioadei de șomaj. 

 • a lucrat o perioadă minimă.

Nu este obligatorie cotizația de cel puțin doi ani până la momentul în care se solicită somajul.

Indemnizația de șomaj nu se primește în cazul în care raportul de muncă s-a încheiat ca urmare a demisiei sau prin acordul părților

Următoarele fapte sunt considerate întemeiate și permit angajatului sa primească indemnizație de șomaj, chiar și în cazul demisiei:

 • neplata drepturilor salariale;
 • hărțuirea sexuală la locul de muncă;
 • atribuirea de activități depreciative;
 • cazuri de bullying – comportament ostil și de excludere al superiorilor sau al colegilor;
 • schimbări majore în condițiile de muncă, ce apar ca rezultat al vânzării companiei;
 • angajatul este mutat dintr-un sediu într-altul fără “dovada motivării tehnice, organizatorice sau de producție”;
 • comportament abuziv al superiorului direct asupra angajatului.

Solicitarea pentru indemnizația de șomaj Naspi trebuie efectuată la INPS, numai prin mijloace electronice, după cum urmează:

 • WEB – pe site-ul INPS;
 • Centrul Integrat de Contact INPS-INAIL (Istituto Nazionale per L’assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) – Nr. telefon:  803164 (gratuit în rețelele fixe) sau 06164164 în rețele mobile;
 • Prin sistemele electronice furnizate de “patronato” (instituție aflată sub tutela Ministerului Muncii și Politicilor Sociale, ce oferă asistență și protecție angajaților, pensionarilor etc).

Te-ar putea interesa și:

Indemnizația de șomaj în Italia și pierderea dreptului la indemnizație

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46140

 

Lasă un răspuns