[adning id="34187"]
[adning id="33913"]

Observatorii interni de la alegerile din 16 noiembrie

logo MAEDacă la primul scrutin nu au existat observatori, cel puțin la secțiile din Italia, iată că MAE prezintă lista celor care vor fi prezenți pe 16 noiembrie:

Lista organizaţiilor neguvernamentale care au acreditat observatori interni la Biroul Electoral Nr.48 pentru Secţiile de Votare din Străinătate la alegerile pentru Preşedintele României din 2014

  1. ASOCIAŢIA PRO DEMOCRAŢIA
  2. FEDERAŢIA ASOCIAŢIILOR DE BASARABENI DIN ROMÂNIA
  3. ASOCIAŢIA STUDENŢILOR ŞI ELEVILOR BASARABENI
  4. ASOCIAŢIA ROMÂNIA FĂRĂ EI
  5. ORGANIZAŢIA MIŞCAREA EUROPEANĂ PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI
  6. SOCIETATEA TIMIŞOARA
  7. CENTRUL PENTRU RESURSE CIVICE

Notă:

Persoanele acreditate pot asista la operaţiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6,00 şi terminând cu momentul încheierii şi semnării de către membrii biroului electoral al secţiei de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secţia respectivă, numai dacă prezintă actul de acreditare, care este valabil şi în copie, precum și actul de identitate. Acestea nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris preşedintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularităţi. Orice act de propagandă electorală, precum şi încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral carea constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare.

La biroul electoral al secţiei de votare, persoanele acreditate pot staţiona numai în spaţiul stabilit în acest sens în sala de votare de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare. Acreditarea permite accesul titularului acesteia şi în spaţiul special amenajat în acest sens la biroul electoral judeţean, al sectorului municipiului Bucureşti sau la biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate care a emis acreditarea.

Potrivit art. 2 al Deciziei 70/2014 a Biroului Electoral Central, persoanele acreditate prevăzute la art. 47 alin. (2) lit. a) şi b) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care îşi vor desfăşura activitate în birourile electorale ale secţiilor de votare, potrivit art. 47 alin (9) şi (10), au posibilitatea de a prelua imagini şi/sau sunet, numai cu aprobarea biroului electoral al secţiei de votare şi în măsura în care nu aduce atingere bunei desfăşurări a procesului electoral.