[adning id="34187"]
[adning id="33913"]

Sa lămurim problema votului obligatoriu în România!

vot_urna

Voi expune în termeni clari ceea ce consider cu privire la proiectul votului obligatoriu în Romania, subiect dezbătut intens în ultimele zile în mass-media, subiect asupra căruia am primit numeroase întrebări atât la Chișinău, cat și din circumscripția DIASPORA pe care o reprezint în Parlament.

 

Dreptul la vot este reglementat în Constituția României prin articolul 36, articol care nu lasă loc interpretării, nediscriminând cetățenii care au împlinit 18 ani pe criterii de vârstă împliniți până în ziua alegerilor inclusiv, iar cetățenii debili sau alienați mintal, puși sub interdicție, și nici persoanele condamnate, prin hotărâre judecătorească definitivă, nu au drept de vot în sensul textului legii fundamentale a statului.

Aduc în atenția cititorilor faptul ca anul trecut, legea electorală a fost modificată, astfel că, potrivit Legii nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, în art. 123 este stipulat faptul ca „la data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputațilorși a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritățiloradministrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 13 martie 2008” ceea ce practic pune în imposibilitate transpunerea în practică a propunerii legislative, care prevede votul obligatoriu, propunere care are inclusiv un caracter discriminatoriu.

În plus, în textul noii legi electorale, la art. 2 este explicat caracterul votului care este universal, egal, direct, secret și liber exprimat, iar articolul 3 alin. 4 „participarea cetățenilor la alegeri se face pe baza liberului consimțământ al acestora”. Practic, liber exprimat și liber consimțământ demonstrează caracterul non-imperativ ca normă a legii aflată în vigoare, ceea ce practic, închide subiectul votului obligatoriu care nu își are sensul și nici rostul, inclusiv din multe alte puncte de vedere pe care nu le mai dezvolt în aceasta expunere.

Aurelian Mihai, deputat PNL Diaspora