[adning id="34187"]
[adning id="33913"]

Serată muzicală la Academia Romana

academieMiercuri, 29 ianuarie, orele 18.30

Sala de Concerte

Dal classico al moderno

(De la clasic la modern)

Ada Bracchi – Giuseppe Magliocca

Pian fff Clarinet

Program:

Baerman: Larghetto

Schumann: Fantasiestucke

(Delicamente e con espressione, Vivace, leggero, Rapidamente e con fuoco)

Debussy: Prémière Rhapsodie

Brediceanu: Jocuri româneşti

– Arcanul(Bucovina)

– Hora ca în Banat

– Brîul (Muntenia)

Badarzewska: The Maiden’s Prayer(solo pian)

Salieri Girolamo: Divertimento

Albeniz: Tango

Anonimo: Jazz ostinato

Martin: Walkin’ in the Rain

Dorsey: J.D.’s Boogie – Woogie

Smith: Russian Song

AdaBracchi aabsolvitcuonoruriConservatorulSantaCeciliadinRoma. Ea astudiatsub îndrumareaLineiBarbierişi a MaestruluiRenzoSilvestri, sub îndrumarea căruia a urmat şi un cursdeperfecţionare. În urma examenului strălucitsusţinutlaAccademiaFilarmonicadiBologna,a fost înscrisă la clasa de pian. Şi-a începutimediatcumaresucces, cariera solisticăînansambluri de camerăşiorchestre. Aparticipat laprimul ConcursNaționalde StudiiCoraleîn 1973laRavenna. A obţinut calificareaînmuzică şi canto coral. A prezentatgrupuricoraleîncompetițiileRAI şi a fostpianistă încompetiţiile naţionalepentruclarinet. Este profesor de pianla Conservatoarele dinFoggia, Napoli si Latina.

 

GiuseppeMagliocca a început săstudiezeclarinetul cu RaffaelePancaro, elevalmareluifondator de şcoală de clarinet,GaetanoLabanchi. Mai târzius-a mutat laNapolila şcoaladeMaestrului VitoLenade la TeatrulSanCarlo. Ajuns laRoma, a continuat săstudiezecuMaestrul UldericoPaone, profesorla Conservatoruldin Roma. De mulţi ani desfăşoară o intensă activitate concertistică pentrucompaniide muzică, ca prim clarinetist înorchestreperformanteparticipând la numeroaseturneeînItalia şi în străinătate, sub conducerea unor dirijori cunoscuţi ca Savallisch, Zubin Mehta, Sanzogno, Annovazzi si mulţi alţii. A fostprofesordeclarinetla Conservatoarele din Cosenza, L’Aquila, Roma, Latina şi preşedinte de comisie îndiferite competiţiinaţionale pentruclarinet.