[adning id="34187"]
[adning id="33913"]

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril

Pe 8 noiembrie sunt prăznuiti Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril, împreună cu soborul tuturor puterilor cerești. Astfel, ziua de 8 noiembrie este închinată tuturor cetelor netrupești.

Soborul Sfinților Îngeri se sărbătorește în cea de-a 8-a zi a lunii noiembrie pentru că este cea de-a noua lună după luna martie, când a fost creată lumea. La fel și cetele îngerești, pe care le-a numărat Sfântul Dionisie Areopagitul, ucenicul Sfântului Apostol Pavel, sunt tot în număr de nouă.

Toate cetele cele mai presus de cer se numesc cu același nume, adică îngeri, cu toate că au și alte nume, precum: Serafimi, Heruvimi, Scaune, ce dintâi ierarhie și cea mai de sus și mai aproape de Preasfânta Treime, apoi ierarhia de mijloc, Domniile, Puterile și Stăpîniile, a treia treaptă este a Începătoriilor, Arhanghelilor și Îngerilor. Toți se numesc însă îngeri, căci numele înger nu arată însăși natura lor, ci numai slujba. Deci, toți sunt îngeri pentru că toți slujesc lui Dumnezeu.

Ultima dintre trepte, Începătoriile, Arhanghelii și Îngerii, este cea mai de jos și mai aproape de noi, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul.

Dintre îngerii ultimei ierarhii, primii se numesc Începătorii pentru că sunt mai mari peste îngerii cei mai de jos, rânduindu-i spre împlinirea dumnezeieștilor porunci. Lor le este încredințată îndreptarea a toată lumea și păzirea împărățiilor și a domniilor, a neamurilor și a limbilor. Fiecare împărăție, neam și limbă are păzitorul și îndreptătorul ei, un înger din această ceată cerească.

Arhangheli se numesc cei mari și vestitori de bine, cei care descoperă cunoștința voii lui Dumnezeu și înțelegerile pe care le primesc ei de la cetele cele mai de sus, pentru ca să vestească îngerilor celor mai de jos și printr-înșii oamenilor.

Voievozii tuturor acestor trei cete mai de jos, după Sfântul Maxim Mărturisitorul, sunt Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, rânduiți de Dumnezeu ca niște credincioși slujitori ai Lui.

Sfinții Arhangheli, în vremea căderii satanei, care a fost urmat în răzvrătirea lui de mulțime de îngeri, au adunat aceste trei cete și oști îngerești și Arhanghelul Mihail a strigat cu glas mare: „Să luăm aminte! Să stăm bine, să stăm cu frică înaintea Celui ce ne-a făcut pe noi și să nu cugetăm cele potrivnice lui Dumnezeu. Să luăm aminte ce au pătimit cei ce erau împreună cu noi zidiți și cum se împărtășeau cu noi din dumnezeiasca lumină. Să luăm aminte cum, îndată, din lumină s-au prefăcut în întuneric pentru mândria lor și din înălțime au fost aruncați jos, în adânc. Să luăm aminte, cum a căzut din cer luceafărul cel ce răsărea dimineața și s-a sfărâmat pe pământ”.

Astfel grăind Arhanghelul Mihail către tot soborul îngeresc, a început cel ce stătea la locul cel dintâi, în prima ceată, împreună cu toate cetele cerești, a slăvi pe Sfânta cea de o ființă și nedespărțită Treime, pe Unul Dumnezeu, cântând: Sfânt, sfânt, sfânt, Domnul Savaot, plin este cerul și pământul de mărirea Ta!

Această conglăsuire a sfinților îngeri s-a numit sobor îngeresc, adică luare aminte, o cugetare, o glăsuire, o unire; căci împreună și cu un glas slăvesc pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, pe Sfânta Treime. (sursă: vol. „Viețile Sfinților”)

AGERPRES

Lasă un răspuns