[adning id="34187"]
[adning id="33913"]

,, SOVEJA – IERUSALIMUL COPILĂRIEI MELE”

Soveja Rucareni si Dragosloveni

Un proiect a unui profesor vrâncean recheamă fii satului să își exprime gândurile și amintirile în creații literare.

 

Ai fost copil. Ai trăit vârsta cea fericită a copilăriei pe acest pământ, ,, picior de plai/ gură de rai.” Și amintirile copilăriei fericite trăite la între Răchitaș și Zboina, pe apele Dragomirei și Șușiței, între codri de brad și fagi, îți năvălesc mereu în suflet ,, ca vântul printr-o fereastră deschisă”.

Cândva, Simion Mehedinți – cel mai de seamă fiu al Sovejei arhaIce, unul din cei mai de seamă fii ai satului, alături de atâția, de-alungul existenței sale , scria cu îndreptățită mândrie:

,,…Când soarele cobora domol spre culmea Zboinei, valea din fundul Chilugenilor, cu iarba ei fragedă și sclipirea apei râului în mijlocul verdelui întunecat al pădurilor de brazi, era o icoană, cum ochii geografului n-au mai întâlnit după aceea în niciun muzeu, oricât de mari s-a întâmplat să fie darurile pictorilor admirați. Ar putea spune o vorbă ca a psalmistului: Lipească-se limba mea de grumazul meu; întunnece-se de-a-pururi lumina ochilor mei, de te voi uita…Ierusalime al copilăriei mele”.

macarie
Prof. Constantin Macarie

E o mărturisire de credință, din care se degajă marea lubire și prețuire a savantului față de Soveja, față de ,, oamenii de la munte”pe care i-a înveșnicit în scrierile sale. E o mărturisire ce, cu certitudine, îți găsește rezonanță în fiece suflet ce crește, a crescut, pleacă  și a plecat din acest ” picior de plai / gură de rai”.Și deci și în sufletul tău.

Iată de ce, sub egida Fundației cultural-științifice ,, Simion Mehedinți-Miorița”, în parteneriat cu Școala Gimnazială ,, Simion Mehedinți, unde ți-ai luminat mintea și sufletul, am gândit acest proiect : ,,Soveja – Ierusalimul copilăriei mele”, dedicat copiilor de ieri, de azi ai Sovejei, cu ocazia zilei de 1 Iunie, în contextul celor 150 de ani de existență a școlii sovejene, ce se împlinesc în acestă toamnă. Vrem să ascultăm glasul inimii tale, a copiilor copii ai vetrei de unde ai plecat și pleacă, alții rămân, și devin oameni de valoare ai acestei TERRA – cea mai frumoasă stea a universului – oameni cu rădăcini adânci în pământul de sub Zboina și Răchitaș – imense catedrale ale sufletului sovejan.

Vrem să ascultăm, încă și încă o dată, sufletul copilului pus în desen, în creații literare, în fotografii , ce să fie adevărate ,, icoane rustice” ale Sovejei. Și toate-și vor găsi locul în numărul omagial al ziarului local pe care-l zămislim cu drag și migală, număr dedicat de data aceasta vârstei fericite a copilăriei.

2

EȘTI SOVEJAN! Ai plecat sau ai rămas aici, ori cu trupul ori cu gândul. Te întâlnesc aproape în fiecare an pe drumurile Sovejei, întors sau rămas la casa părintească. E semn al prețuirii și iubirii TALE pentru vatră, pentru părinți, moși, strămoși. De aceea, am dori să prefațăm acest proiect educațional cu gândurile tale, invitându-te să te întorci la lumea copilăriei tale ce încă dăinuie în sufletul tău frumos, să cauți cea mai frumoasă amintire care să te îndreptățească să rostești și tu o dată cu pslamistul, alături de ,,bâtul Simion” la fel: ,, Soveja-Ierusalimul copilăriei…” mele. Alătură acestei amintiri – bijuterie a sufletului tău, te  rugăm, și o urare pe care sufletul tău o trimite copiilor de azi ai SOVEJEI.

Și nu uita! Fii scurt, concis ca să încapă în ziar și mărturisirile, urările consătenilor tăi.

(  de preferat, cca. zece rânduri”) Deci ,, non multa, sed multum”. Și, te rog, grăbește-te ! Termen ultim este 25 mai a.c.

Iți mulțumim pentru colaborare!

Trimite electronic pe adresa: macarieconstantin@yahoo.com, sau sub forma unei scrisori, de preferință, dactilografiată, mărimea 12, cu caracterele literelor Times New Roman.

Așteptăm cu drag și emoție!

Coordonator proiect,

Prof. Constantin Macarie