Timbrul de mediu a fost introdus în 2013 și încă se află în vigoare, deși a fost declarat ilegal de Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Începand cu 1 februarie, timbrul de mediu va fi eliminat de la plată. Mai exact, legea celor 102 taxe va intra în vigoare începând cu data de 1 a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial.

 Aici aveți lista tuturor celorlalte taxe care vor dispărea ca urmare a publicarii in Monitorul Oficial a Legii privind eliminarea unor taxe și tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Măsura anulării a zeci de taxe nefiscale este inclusă într-un Proiect de lege privind eliminarea unor taxe și tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Documentul a fost adoptat de Parlament, pentru a doua oară, în ultimele zile ale lui 2016, iar astăzi a fost promulgat prin decret de preşedintele Klaus Iohannis. Asta înseamnă că, pentru a intra în vigoare, proiectul de act normativ mai are nevoie doar de publicarea în Monitorul Oficial.

Propunerea legislativă semnată azi de şeful statului prevede eliminarea a zeci de taxe nefiscale, „urmărindu-se reducerea timpilor petrecuţi la cozi, în faţa ghişeelor, pentru plata acestora, dar şi eficientizarea activităţilor instituţiilor publice prin simplificarea şi fluidizarea proceselor interne”, aşa cum se precizează în expunerea de motive anexată documentului citat. De altfel, taxele propuse a fi eliminate reprezintă mai mult de jumătate dintre taxele pe care le plătesc contribuabilii în prezent, atât persoane fizice, cât şi persoane juridice.

Taxele plătite de persoane fizice care vor fi eliminate

Printre cele mai importante taxe pe care le plătesc în prezent persoanele fizice şi care vor dispărea se regăşeşte şi timbrul de mediu. Concret, actul normativ care reglementează timbrul de mediu pentru autovehicule, respectiv Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013, va fi abrogat, măsură ce ar conduce, potrivit iniţiatorilor legii, la „impulsionarea tranzacţiilor în domeniu şi reducerea timpul necesar achiziţionării unei maşini”.

Totodată, proiectul de lege adoptat de parlamentari în procedură de urgență şi acceptat de Klaus Iohannis prevede eliminarea taxei pentru cazierul fiscal şi cel judiciar, documentele urmănd a fi eliberate gratuit solicitanţilor.

Mai departe, persoanele fizice ce trebuie să anunţe pierderi de acte sau schimbări de nume o vor face gratuit, publicarea anunţurilor în acest sens în Monitorul Oficial urmând să se facă gratuit. În mod similar, vor fi eliminate taxa pentru apostilarea şi supralegalizarea actelor oficiale şi taxa suplimentară pentru eliberarea paşapoartelor.

De asemenea, şi Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru va fi abrogată. În prezent, pe lista taxelor cuprinzând taxele extrajudiciare de timbru sunt incluse, printre altele:

 • înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui și sexului;
 • preschimbarea actelor de identitate pentru cetățeni români, precum și înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței cetățenilor români;
 • taxa de examinare pentru obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și subcategoriile A, A1, B, B1 și B+E;
 • taxa de examinare pentru obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din anumite categorii şi subcategorii;
 • taxe de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar
 • eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare;
 • înregistrarea unor cereri privind furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare.

În ceea ce priveşte taxele consulare şi de cetăţenie, percepute la misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României în străinătate, acestea vor fi, la rândul lor, eliminate, astfel încât românii din străinătate să poată obţine documentele necesare în aceleaşi condiţii ca românii din ţară. Mai exact, este vorba, printre altele, despre taxele aplicate pentru:

 • înregistrarea cererii de eliberare a unei cărți de identitate sau a unei cărți electronice de identitate;
 • eliberarea unui paşaport sau a unui titlu de călătorie;
 • legalizarea semnăturii traducătorului;
 • legalizarea unei copii de pe înscrisuri;
 • legalizarea semnăturii de pe un înscris sub semnătură privată.

În fine, documentul amintit prevede eliminarea taxelor pentru eliberarea permiselor de pescuit sportiv/recreativ.

Ce alte taxe percepute cetăţenilor vor mai dispărea

Proiectul de act normativ ce urmează să apară în Monitor prevede şi eliminarea anumitor taxe percepute de Ministerul Afacerilor Interne. Astfel, pe lângă eliminarea taxei pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar, vor deveni gratuite şi aplicarea apostilei pe actul oficial administrativ sau înregistrarea cererii pentru aplicarea apostilei.

Şi în relaţia cu Casa Naţională de Pensii Publice, contribuabilii vor beneficia de gratuităţi. Mai exact, este propusă eliminarea tarifelor sau comisioanelor procentuale de până la 3%, aplicate asupra sumei totale ce face obiectul operaţiunii financiare la efectuarea oricăror operaţiuni care nu sunt legate de stabilirea şi de plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale.

Suplimentar, în ceea ce priveşte serviciile publice şi taxele percepute pentru prestarea acestora pe teritoriul României (reglementate prin Ordonanța Guvernului nr. 24/1992), documentul trecut de Parlament stipulează eliminarea următoarelor taxe:

 • taxa pentru eliberarea unui pașaport electronic, a unui pașaport simplu temporar sau a altui document de trecere a frontierei, procurarea unui act judiciar sau extrajudiciar, la cererea unor persoane fizice sau juridice străine, eliberarea de adeverințe, precum și alte servicii prestate de autorități;
 • taxele pentru acordarea cetăţeniei române şi pentru redobândirea acesteia; 
 • taxele aplicate supralegalizării sigiliilor şi semnăturilor de pe un act oficial;
 • taxele pentru identificarea unei persoane pe teritoriul României.

Gratuităţi pentru firme: Fără taxe la înfiinţarea entităţilor

Proiectul de lege ce a trecut şi de un control de constituţionalitate, după prima sa adoptare, prevede facilităţi importante şi pentru persoanele juridice, în special în relaţia acestora cu Registrul Comerţului. Astfel, din 2017, antreprenorii îşi vor putea înfiinţa societăţi gratuit, taxele percepute în prezent pentru înmatricularea unei societăţi urmând să fie eliminate.

În acelaşi timp, o astfel de măsură va viza şi entităţile fără personalitate juridică, adică cele înfiinţate ca persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale ori familiale, titularii acestora urmând să fie la rândul lor scutiţi de plata taxelor aferente constituirii entităţii.

În plus, documentul analizat include şi eliminarea taxelor percepute pentru înscrierea de menţiuni în Registrul Comerţului, cu scopul „de a încuraja antreprenoriatul şi de a îndepărta impedimentele în dezvoltarea unui mediu de afaceri competitiv în România„.

În altă ordine de idei, există şi alte taxe ce vizează persoanele juridice şi urmează să fie eliminate. Concret, acestea sunt:

 • înregistrarea cererilor privind furnizarea unor date din Registrul național de evidență a persoanelor, precum și din Registrul național de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare;
 • aplicarea apostilei pe actul oficial administrativ, la solicitarea persoanelor juridice și în cazul reprezentării titularului actului de către un avocat;

Nu în ultimul rând, propunerea legislativă stabileşte eliminarea taxelor radio-tv, atât pentru persoane fizice, cât şi pentru firme, cheltuielile de bază ale radioului şi televiziunii naţionale urmând a fi susţinute de la bugetul de stat: „De asemenea, cele două insituţii se vor putea finanţa în continuare din celelalte categorii de venituri proprii care le rămân la dispoziţie (publicitate, donaţii, sponsorizări etc.)”, este explicat în expunerea de motive.

Atenţie! Proiectul de act normativ NU se aplică momentan. Pentru a intra în vigoare, acesta trebuie publicat în Monitorul Oficial.