[adning id="34187"]
[adning id="33913"]

Titlurile de studii românești pentru „școlile speciale” nerecunoscute în Italia

O circulară a Ministerului Învățământului Italian (MIUR) din 2 aprilie 2019 vine cu precizări  în ceea ce privește diplomele de studii speciale emise în România: acestea nu sunt valabile pentru a deveni învățători/profesori în Italia. 

 Circulara (nota) nr 5636/2.04.2019 se referă la câteva studii specifice, și anume cele sub denumirea:  „Program de studii psihopedagogice, Nivelul I si Nivelul al II-lea”. MIUR specifică faptul că respectivele diplome (CERTIFICATELE DE ABSOLVIRE A PROGRAMULUI DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ), care nu conferă nici în România dreptul de a profesa în calitate de cadru didactic, pe teritoriul Italiei nu pot fi recunoscute pentru predarea la catedră sau ca personal de suport. 
       Notificarea a fost emisă după ce au avut loc întrevederi cu profesorii români unde s-au discutat și diferențele dintre cele două sisteme de învățământ. 
       În plus, în ceea ce privește specializarea „susținerii” (a studiilor psihopedagogice) se precizează că nu există corespondență între regulamentul școlar italian și cel românesc, în care subiecții (copiii) cu dizabilități frecventează școli speciale. Aceasta spre desoebire de ceea ce se întâmplă în Italia, unde în clasele normale, în școlile publice, sunt inserați copiii cu probleme de dizabilitate sau cu nevoi educative speciale. Mai pe românește, școala italiană nu face diferență și nu exclude, educând în școli speciale, pe copii cu probleme de sănătate, introducându-i pe toți, alături de cei normali, în școlile obișnuite.

      Motiv pentru care nici pregătirea pentru a deveni „profesor special” nu există. 

      La noi, în România, există studii post-universitare pentru absolvenți care  nu au urmat programul de formare psihopedagogică pe parcursul studiilor universitare. Aceste studii Statul Italian nu le recunoaște. 

      În consecință, toate cererile de recunoaștere ale acestor diplome (titluri de studii) românești pentru a fi recunoscute și aprobate în vederea angajării ca profesori, nu vor fi aprobate. 

Lasă un răspuns