[adning id="34187"]
[adning id="33913"]

Totul despre tratamentul gratuit în străinătate pentru români. Ce formulare online trebuie solicitate şi completate

Orice cetăţean român care are calitatea de asigurat poate beneficia de servicii medicale în afara ţării. Condiţiile sunt reglementate printr-o serie de formulare care se obţin de la casele de asigurări de sănătate.

Activitatea privind eliberarea/primirea formularelor europene şi decontarea serviciilor medicale primite de asiguraţii români pe teritoriul statelor membre UE, Spaţiul Economic European sau Confederaţiei Elveţiene se desfăşoară în cadrul compartimentului acorduri, regulamente şi formulare europene din structura caselor judeţene de asigurări de sănătate.

Pentru a beneficia de servicii medicale în alte ţări europene, este necesar, în primul rând, cardul european de asigurări sociale de sănătate. Cardul european se eliberează la cererea asiguratului de la casa de asigurări în a cărei circumscripţii îşi are domiciliu solicitantul şi se eliberează în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în sistemul informatic unic naţional care gestionează aplicarea regulamentelor europene privind drepturile asiguraţilor aflaţi în şedere temporară într-un stat membru al UE. În cazul în care circumstanţe excepţionale împiedică eliberarea Cardului European sau dacă există situaţii de urgenţă care ar face necesară eliberarea cardului în mai puţin de 7 zile lucrătoare, casa de asigurări de sănătate va elibera un certificat provizoriu de înlocuire a cardului (CIP). Costul cardului european este suportat de Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, iar perioada de valabilitate a cardului European de asigurări de sănătate este de un an de la data emiterii.

Serviciile medicale acoperite de cardul European

Asiguratul care posedă card european beneficiază de serviciile medicale devenite necesare, în timpul şederii temporare pe teritoriul unui stat membru al UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii ca şi asiguraţii din ţara în care s-a deplasat. Prin şedere temporară se înţelege deplasarea unei persoane în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/SEE/Confederaţia Elveţiană pentru motive turistice, profesionale, familiale sau pentru studii, pentru o perioadă de timp de cel mult 12 luni.

Citește articolul complet pe: adev.ro/p4zteb

Lasă un răspuns